Lietuvos bankas
2015-08-14
11

Patvirtinti Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrieji nuostatai; neprieštarauta UAB DK „PZU Lietuva“ įsigijimui

Patvirtinti Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrieji nuostatai

Lietuvos banko valdyba patvirtino Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendruosius nuostatus, kuriais įgyvendinamos ketvirtosios Kapitalo reikalavimų direktyvos (toliau – KRD IV) reikalavimai. Nuostatais, be kita ko, reglamentuojamas Lietuvos banko vykdomas bankų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (PTVP), taip pat veiklos riziką ribojančių priemonių taikymas bankams. Lietuvos bankas kasmet parengs bankų priežiūros programą, kurioje nurodys, kuriems bankams ketina taikyti griežtesnę priežiūrą. Priežiūros programa apims bankus, kurių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo didelę riziką, taip pat sistemiškai svarbius ir kitus, Lietuvos banko nuomone, būtinus įtraukti į programą bankus. Pažymėtina, kad pagal KRD IV reikalavimus, bankų PTVP dažnumas ir intensyvumas bus nustatomas atsižvelgiant į banko dydį, sisteminę svarbą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir vadovaujantis proporcingumo principu. Lietuvos bankas taip pat turės kasmet vertinti prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Neprieštarauta UAB DK „PZU Lietuva“ įsigijimui

Lietuvos banko valdyba neprieštaravo, kad akcinė bendrovė Gjensidige Forsikring ASA įsigytų tokią uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, kad ši įmonė taptų patronuojamąja įmone.