Lietuvos bankas
2015-08-14
  • LB sprendimai.jpg
     
11

Vartojimo kreditų įmonės UAB „4finance“ vadovui skirta bauda; patvirtinti Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrieji nuostatai; neprieštarauta UAB DK „PZU Lietuva“ įsigijimui

Vartojimo kreditų įmonės UAB „4finance“ vadovui skirta bauda

Lietuvos banko valdyba skyrė baudą UAB „4finance“ (prekės ženklai „SMSCredit“ ir „Vivus“) generaliniam direktoriui G. V. už tai, kad įmonė Lietuvos bankui laiku nepateikė informacijos, reikalingos įmonės inspektavimui atlikti.

Lietuvos bankas 2015 m. balandžio 30 d. raštu informavo įmonę, kad nuo gegužės 25 d. iki birželio 23 d. bus atliekamas UAB „4finance“inspektavimas ir paprašė iki gegužės 18 d. pateikti su vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimu susijusią informaciją. Kaip ir vykdant ankstesnius UAB „4finance“ bei kitų vartojimo kredito davėjų inspektavimus, UAB „4finance“ buvo paprašyta pateikti duomenis apie įmonės sudarytas vartojimo kredito sutartis, kreditų sumas, taikytas palūkanas ir kitus mokesčius, kredito grąžinimo pradelsimo atvejus, sumas ir pan. Atsižvelgdamas į UAB „4Finance“ prašymą, Lietuvos bankas patikslino reikalaujamų pateikti inspektavimui duomenų apimtį bei laikotarpį ir pakartotinai nurodė ne vėliau kaip iki 2015 m. birželio 12 d. pateikti prašomą informaciją.

Ši informacija būtina Lietuvos bankui visapusiškai ištirti, ar įmonė tinkamai įvertina klientų mokumą ir laikosi atsakingojo skolinimo principų, t. y., ar kreditai suteikiami tiems, kurie turi tvarių pajamų ir yra pajėgūs juos grąžinti, ar suteikiant naujas paskolas tinkamai įvertinami jau turimi įsipareigojimai, ar atsižvelgiama į potencialaus skolininko kredito istoriją ir pan.

Motyvuodama tuo, kad terminas informacijai pateikti buvo per trumpas, o informacijos kiekis pernelyg didelis, UAB „4finance“ iki nurodyto termino nepateikė informacijos apie: kredito gavėjų darbo statusą (dirbantys, bedarbiai, studentai ir t. t.), pradelstus mokėjimus, vartojimo kredito gavėjo (šeimos) įsipareigojimus finansų įstaigoms per mėnesį, taip pat kitos UAB „4finance“ inspektavimui reikalingos informacijos.

Pažymėtina, kad ankstesnių inspektavimų metu UAB „4finance“ panašaus turinio ir net didesnio kiekio informaciją pateikdavo ir per trumpesnį laikotarpį.

Lietuvos bankas, negavęs reikiamos informacijos, buvo priverstas atidėti įmonės inspektavimą, o įmonės vadovą informuoti apie administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymą. Tik po šio pranešimo Lietuvos bankas iš įmonės, pavėlavus daugiau kaip mėnesį, gavo didžiąją inspektavimui atlikti reikalingos informacijos dalį.

Atsižvelgdama į tai, kad įmonė laiku nepateikė reikiamos informacijos, o Administracinių teisės pažeidimų kodeksas numato administracinę atsakomybę finansų rinkos institucijų vadovams už reikiamos informacijos ir dokumentų nepateikimą nustatytais terminais arba melagingos, ne visos ar klaidinančios informacijos pateikimą, Lietuvos banko valdyba UAB „4finance“ vadovui skyrė 3 620 Eur baudą. Baudos dydis nustatytas atsižvelgiant į tai, kad nenustatyta atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių, todėl skirtas už tokį pažeidimą numatytos baudos vidurkis. Šis nutarimas gali būti apskųstas Vilniaus miesto apylinkės teismui.

Patvirtinti Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendrieji nuostatai

Lietuvos banko valdyba patvirtino Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso bendruosius nuostatus, kuriais įgyvendinamos ketvirtosios Kapitalo reikalavimų direktyvos (toliau – KRD IV) reikalavimai. Nuostatais, be kita ko, reglamentuojamas Lietuvos banko vykdomas bankų priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo procesas (PTVP), taip pat veiklos riziką ribojančių priemonių taikymas bankams. Lietuvos bankas kasmet parengs bankų priežiūros programą, kurioje nurodys, kuriems bankams ketina taikyti griežtesnę priežiūrą. Priežiūros programa apims bankus, kurių testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai rodo didelę riziką, taip pat sistemiškai svarbius ir kitus, Lietuvos banko nuomone, būtinus įtraukti į programą bankus. Pažymėtina, kad pagal KRD IV reikalavimus, bankų PTVP dažnumas ir intensyvumas bus nustatomas atsižvelgiant į banko dydį, sisteminę svarbą, veiklos pobūdį, mastą ir sudėtingumą ir vadovaujantis proporcingumo principu. Lietuvos bankas taip pat turės kasmet vertinti prižiūrimų bankų testavimą nepalankiausiomis sąlygomis.

Neprieštarauta UAB DK „PZU Lietuva“ įsigijimui

Lietuvos banko valdyba neprieštaravo, kad akcinė bendrovė Gjensidige Forsikring ASA įsigytų tokią uždarosios akcinės bendrovės draudimo kompanijos „PZU Lietuva“ įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį, kad ši įmonė taptų patronuojamąja įmone.