Lietuvos bankas
2015-07-09
  • LB sprendimai.jpg
     
11

Įvertinti UAB „SEB gyvybės draudimas“ patikrinimo rezultatai; apsvarstyti Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo inspektavimo rezultatai

Įvertinti UAB „SEB gyvybės draudimas“ patikrinimo rezultatai

Lietuvos banko valdyba aptarė gyvybės draudimo įmonės UAB „SEB gyvybės draudimas“ patikrinimo rezultatus ir nurodė pašalinti nustatytus veiklos trūkumus. Bendrovė turi iki 2015 m. rugpjūčio 14 d. parengti ir pateikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai patikrinimo metu nustatytų veiklos trūkumų ištaisymo priemonių planą.

Tikslinio patikrinimo metu buvo patikrintos bendrovės valdymo, vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemos, įvertintas techninių atidėjinių pakankamumas ir pinigų plovimo bei teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimas.

Apsvarstyti Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo inspektavimo rezultatai

 Lietuvos banko valdyba aptarė gyvybės draudimo įmonės Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo tikslinio inspektavimo rezultatus. Inspektavimo metu įvertinta, ar filialas, sudarydamas gyvybės draudimo sutartis, laikėsi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Lietuvos banko valdyba įpareigojo filialą pašalinti inspektavimo metu nustatytus trūkumus ir iki 2015 m. rugpjūčio 30 d. pateikti Lietuvos banko Priežiūros tarnybai veiklos trūkumų pašalinimo priemonių planą.