Lietuvos bankas
2014-11-18
11

Paskutinę metų dieną trumpinamas bankams numatytas litų ir eurų keitimo sandorių laikas; muziejams dovanojama litų ir eurų banknotų ir monetų

Paskutinę metų dieną trumpinamas bankams numatytas litų ir eurų keitimo sandorių laikas

Lietuvos banko valdyba pakeitė Lietuvos banko litų ir bazinės valiutos – eurų keitimo sandorių tarp Lietuvos banko ir bankų sudarymo ir vykdymo taisykles, nustatydama, kad 2014 m. gruodžio 30 ir 31 d. gali būti sudaromi tik Lietuvos banko ir komercinių bankų sandoriai, už kuriuos atsiskaitoma tą pačią dieną. Dėl būtinybės pasirengti euro įvedimui 2014 m. gruodžio 31 d. keturiomis valandomis sutrumpintas tokių Lietuvos banko ir komercinių bankų sandorių, kuriuose tiesiogiai nedalyvauja bankų mažmeniniai klientai, sudarymo laikas. Paskutinę šių metų dieną, gruodžio 31-ąją, komerciniaibankai negalės turimų perteklinių lėšų litais Lietuvos banke pasikeisti į eurus, jie eurus galės tik parduoti Lietuvos bankui.

Laikydamasis 1994 m. priimto Lito patikimumo įstatymu Lietuvoje įteisino fiksuoto nacionalinės valiutos kurso režimo, Lietuvos bankas į apyvartą išleidžia tiek litų, kiek komerciniai bankai jam parduoda bazinės valiutos – eurų. Litų kiekį apyvartoje lemia paklausa rinkoje. 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai įsivedus eurą, Lietuvos bankas nebevykdys litų ir bazinės valiutos – euro – intervencijų vidaus rinkoje nustatytu fiksuotu kursu.

Muziejams dovanojama litų ir eurų banknotų ir monetų

Įvedus eurą, Lietuvos bankas tęs numizmatinių vertybių perdavimą muziejams, kuriuose nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo kaupiamos lietuviškų pinigų kolekcijos.

Lietuvos banko valdybos nutarimu penkiems muziejams bus skiriama po du vienetus į apyvartą išleistų eurų banknotų, apyvartinių lietuviškų eurų ir euro centų monetų, apyvartinių eurų monetų rinkinių, taip pat Lietuvos banko išleistų proginių ir kolekcinių lietuviškų eurų monetų. Jas gaus Lietuvos nacionalinis muziejus, Lietuvos dailės muziejus, Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Vytauto Didžiojo karo muziejus, Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai. Be to, šiems muziejams taip pat nutarta skirti po du vienetus neišleistų į apyvartą 1991 m. laidos 500 litų ir 1000 litų banknotų, 1994 m. laidos 100 litų banknotų ir 2004 m. laidos Lilehamerio olimpinėms žaidynėms skirtų 50 litų monetų (projektai). Šių numizmatinių vertybių skirta ir Lietuvos banko Pinigų muziejui.

Atsižvelgiant į Baltijos šalių numizmatų asociacijos narių Lietuvoje prašymą, Kultūros ministerijos kreipimąsi ir kai kurių muziejų prašymus, papildomai nutarta skirti numizmatinių vertybių ir kitiems Lietuvos muziejams, įvertinus jų pageidavimus. Tam numatoma po 2 vienetus apyvartinių litų banknotų ir monetų, kolekcinių (proginių) apyvartinių monetų, kurių tuo metu dar bus Lietuvos banke, taip pat apyvartinių lietuviškų eurų ir euro centų monetų.