Lietuvos bankas
2014-09-24
11

Apibrėžta grupė įmonių, kurios, šalyje įvedus eurą, teiks grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas; po euro įvedimo kredito įstaigų privalomųjų atsargų norma bus 1 %; išduota UAB „Alternative payments“ mokėjimo įstaigos licencija; paskirtos Vlado Jurgučio stipendijos; patvirtinti dviejų monetų grafiniai projektai

Apibrėžta grupė įmonių, kurios, šalyje įvedus eurą, teiks grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas

Lietuvos banko valdyba apibrėžė grupę įmonių, kurios, šalyje įvedus eurą, greta Lietuvos banko teiks grynųjų pinigų tvarkymo paslaugas, tai yra tikrins pinigų autentiškumą bei tinkamumą apyvartai ir juos pakartotinai išleis į apyvartą. Tai šalies kredito įstaigos, pinigų pervežimo paslaugas teikiančios įmonės, valiutos keityklos ir kitos patvirtintame Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos apraše nurodytos įmonės. Tvarkos apraše nustatyti eurų banknotų ir monetų tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą reikalavimai, ataskaitų teikimo ir grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėsenos tvarka.

Dokumentas parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktais.

Lietuvos banko Grynųjų pinigų tarnybai pavesta vykdyti grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos stebėseną, tvarkyti jų Lietuvos bankui teikiamas ataskaitas, teikti siūlymus Lietuvos banko valdybai dėl poveikio priemonių už grynųjų pinigų tvarkytojų veiklos pažeidimus taikymo.

Šis nutarimas įsigalios 2015 m. sausio 1 d., tai yra nuo euro įvedimo Lietuvoje dienos.

Po euro įvedimo kredito įstaigų privalomųjų atsargų norma bus 1 %

Lietuvai įsivedus eurą, kredito įstaigų privalomųjų atsargų bazė, atsargų normos ir privalomųjų atsargų suma bus apskaičiuojamos vadovaujantis Europos Centrinio Banko (ECB) reikalavimais, taikomais Eurosistemos dalyviams. Lietuvoje įsteigtiems komerciniams bankams ir užsienio bankų filialams taikomų privalomųjų atsargų norma nuo kitų metų pradžios sumažės nuo šiuo metu Lietuvoje galiojančios 3 % iki 1 %  privalomųjų atsargų normos, taikomos euro zonoje.

Lietuvos banko valdybos pakeistose Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklėse numatytas techninis perėjimas prie ECB reikalavimų, o patvirtintose Kredito įstaigų privalomųjų atsargų bazės ir sumos apskaičiavimo taisyklėse detalizuojami ECB privalomųjų atsargų reglamento reikalavimai.

Iš šalyje registruotų bankų reikalaujama Lietuvos banke laikyti nustatytą procentą jų turimų indėlių kaip privalomąsias atsargas, kad būtų užtikrintas bankų sugebėjimas sklandžiai vykdyti įmonių ir privačių asmenų mokėjimus bei atsiskaitymus.

Lietuvos bankas privalomųjų atsargų normą palaipsniui mažino nuo 10% 2000 m. iki dabar galiojančios 3 %. Privalomųjų atsargų norma buvo mažinama palaipsniui artinant ją prie euro zonos reikalavimų ir siekiant sudaryti bankams lankstesnes likvidumo valdymo sąlygas.

Išduota UAB „Alternative payments“ mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB „Alternative payments“ mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo 5 straipsnio 5 ir 6 punktuose nustatytas mokėjimo paslaugas: mokėjimo priemonių išdavimas ir (arba) priėmimas; pinigų perlaidos.

Paskirtos Vlado Jurgučio stipendijos

Lietuvos banko valdyba paskyrė Vlado Jurgučio stipendijas Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto Finansų ir bankininkystės programos magistro studijų antrojo kurso studentei Rūtai Zinkevičiūtei ir Kauno technologijos universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto Finansų programos magistro studijų pirmojo kurso studentei Ramintai Benetytei. Stipendijos skirtos nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. liepos 1 d.

Pretendentus Vlado Jurgučio stipendijai gauti pasiūlė Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos universitetai. Vlado Jurgučio stipendininkams atrinkti Lietuvos banko valdybos pirmininko įsakymu buvo sudaryta komisija, ji vertino universitetų pateiktas rekomendacijas.

Vlado Jurgučio stipendija įsteigta 1990 m. ir skiriama vieniems mokslo metams geriausiai studijuojantiems dviem Lietuvos Respublikos universitetų dieninio skyriaus bankininkystės ir finansų specialybės studentams. Stipendija yra minimalios mėnesio algos dydžio.

Patvirtinti dviejų monetų grafiniai projektai

Lietuvos banko valdyba patvirtino 20 ir 5 eurų kolekcinių monetų, skirtų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui, grafinių projektų kūrimo konkurso rezultatus. Pirmoji vieta skirta Rūtos Ničajienės grafiniams projektams, jie patvirtinti. Antrąją vietą pelnė Eglės Ratkutės, trečiąją – Liudo Parulskio kūriniai.

2015 m. pirmąjį ketvirtį numatytos išleisti Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui skirtos monetos pratęs seriją ,,Lietuvos nepriklausomybės kelias“. Ji pradėta 2013 m., kai buvo išleistos 50 litų kolekcinė (proginė) sidabro moneta ir 25 litų kolekcinė (proginė) apyvartinė vario, aliuminio, cinko ir alavo lydinio moneta, skirtos Lietuvos sąjūdžio įkūrimo 25-mečiui, o 2014 m. – analogiškos monetos Baltijos kelio 25-mečiui.

5_ir_20_reversas.jpg 5_e_aversas.jpg20_e_aversas1.jpg

Pirmoji vieta skirta Rūtos Ničajienės grafiniams projektams.