Lietuvos bankas
2013-01-10

Patvirtinta maksimali techninė palūkanų norma; patvirtintas 50 litų kolekcinės (proginės) monetos etalonas; pakeistos Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklės

Patvirtinta maksimali techninė palūkanų norma

Lietuvos banko valdyba patvirtino 2,48 % maksimalią techninę palūkanų normą, kurią taiko draudimo įmonės.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą turi nustatyti kas ketvirtį.

Patvirtintas 50 litų kolekcinės (proginės) monetos etalonas

Lietuvos banko valdyba patvirtino 50 litų kolekcinės (proginės) monetos, skirtos 1863−1864 m. sukilimo 150 metų sukakčiai, etaloną.

Šios monetos grafinį projektą sukūrė Vidmantas Valentas, gipsinį modelį padarė Giedrius Paulauskis. Etaloną pagamino UAB Lietuvos monetų kalykla.

Monetą numatyta išleisti į apyvartą 2013 m. pirmąjį ketvirtį.

Pakeistos Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisyklės

Lietuvos banko valdyba pakeitė Kredito įstaigų privalomųjų atsargų taisykles: privalomųjų atsargų norma sumažinta nuo 4 iki 3 % privalomųjų atsargų bazės ir pakeista palūkanų, kurias Lietuvos bankas moka kredito įstaigoms už privalomųjų atsargų laikymą, formulė. Atlyginimas už šias lėšas yra susietas su Europos Centrinio Banko indėlių galimybės palūkanų norma, kuri šiuo metu yra 0 %.

Iš šalyje registruotų bankų reikalaujama Lietuvos banke laikyti nustatytą procentą jų turimų indėlių kaip privalomąsias atsargas, kad būtų užtikrintas bankų sugebėjimas sklandžiai vykdyti įmonių ir privačių asmenų mokėjimus bei atsiskaitymus.

Išsamiau – atskirame pranešime spaudai.