Lietuvos bankas
2022-10-31
11

Lietuvos banko valdyba:

  • patvirtino pranešimą Seimui,
  • patvirtino įmokų dydžius,
  • atsižvelgė į pokyčius dėl naujo atskaitomybės standarto.

Patvirtino pranešimą Seimui
Lietuvos banko valdyba patvirtino Pranešimą Seimui apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą. Jis paskelbtas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pranešimą Seimui Lietuvos banko valdybos pirmininkas teikia du kartus per metus.

Patvirtino įmokų dydžius
Lietuvos banko valdyba patvirtino prižiūrimų finansų rinkos dalyvių įmokų dydžius 2023 metais. Jeigu įmokos viršys 2022 m. banko patirtas priežiūros išlaidas, 2023 m. jos bus proporcingai sumažintos. 

Pokyčiai dėl naujo atskaitomybės standarto
Nuo 2023 m. sausio 1 d. įsigalioja naujas – septynioliktas – Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Draudimo sutartys“, kuriame nustatomi į jo taikymo sritį patenkančių draudimo sutarčių pripažinimo, vertinimo ir informacijos atskleidimo principai. Jis pakeis šiuo metu galiojantį ketvirtą TFAS. 

Atsižvelgdama į pokyčius, Lietuvos banko valdyba patvirtino draudimo įmonių priežiūrai skirtų finansinių ataskaitų teikimo tvarkos aprašą ir finansinių ataskaitų formas bei draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų pildymo ir teikimo tvarkos aprašą ir draudimo ir perdraudimo veiklos ataskaitų formas