Lietuvos bankas
2022-07-21
11

Priimti padengtųjų obligacijų išleidimą ir priežiūrą reglamentuojantys įgyvendinamieji teisės aktai

Lietuvos banko valdyba patvirtino Pakeitimo vertybiniais popieriais ir padengtųjų obligacijų įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, reglamentuojančius Viešojo padengtųjų obligacijų programų sąrašo tvarkymą, turto, kuriuo leidžiama užtikrinti padengtąsias obligacijas, reikalavimus, priežiūros institucijai teikiamą ir investuotojams atskleidžiamą informaciją ir kitą su šiais vertybiniais popieriais susijusią veiklą.

Priėmus šiuos teisės aktus, baigta kurti teisinė padengtųjų obligacijų išleidimo ir priežiūros bazė. Šios obligacijos suteiks kredito įstaigoms alternatyvių galimybių pritraukti finansavimą, o investuotojams išplės galimybes investuoti į naujas saugesnes finansines priemones.

Padengtąsias obligacijas galės išleisti tik bankai ir centrinės kredito unijos, kurios laikosi europinių kapitalo reikalavimų. Papildomą saugumą šioms finansinėms priemonėms suteiks jų užtikrinimas turtu, kuris turės būti atskirtas nuo emitento turto, aukštos kokybės ir pakankamas įsipareigojimams pagal padengtąsias obligacijas padengti. Lietuvos bankas vykdys padengtųjų obligacijų priežiūrą.

Siekiant sudaryti sąlygas padengtąsias obligacijas leisti mažesnėms kredito įstaigoms, suteikta galimybė kelioms kredito įstaigoms sutelkti turtą ir naudoti jį kaip užtikrinamąjį turtą padengtosioms obligacijoms, kurias išleidžia viena kredito įstaiga. Naujasis reguliavimas įgyvendina ir idėją sukurti bendrą Baltijos šalių kapitalo rinką ir padengtąsias obligacijas galima bus leisti sutelkiant turtą visose trijose Baltijos šalyse.

Papildyti bankų rizikų ir vidaus valdymo reikalavimai

Lietuvos banko valdyba nustatė, kad bankų ir centrinių kredito unijų (toliau – bankas) rizikos valdymo sistemos turi apimti ir aplinkos, socialinę ir valdymo rizikas (angl. environmental, social and governance risks, ESG rizika). Tuo tikslu buvo papildyti Vidaus kontrolės ir rizikos vertinimo (valdymo) organizavimo nuostatai. Juose nustatyta, kad ESG rizikos valdymo politika turėtų būti rengiama ir rizika valdoma vadovaujantis proporcingumo principu ir įvertinus ESG rizikos reikšmingumą banko verslo strategijai, kredito, rinkos, operacinei, likvidumo rizikoms trumpuoju, vidutiniu ir ilguoju laikotarpiais. Atsižvelgdamas į ESG rizikos reikšmingumą, bankas turėtų įtraukti ESG riziką į bendrą banko rizikų valdymo sistemą, bendrą norimos prisiimti rizikos nustatymo sistemą, įdiegti ESG rizikos identifikavimo, matavimo ir stebėsenos procesus, atlikti testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, skirtą aplinkos (klimato kaitos) rizikai vertinti. Banke taip pat turėtų būti įdiegta veiksminga vadovų informavimo sistema, užtikrinanti, kad banko valdyba būtų reguliariai informuojama apie pagrindinius ESG rizikos aspektus, būtų aiškiai nustatytos sprendimų priėmimo procedūros, palaikoma organizacinė struktūra, užtikrinanti veiksmingą ESG rizikos valdymą. Bankams suteiktas pereinamasis laikotarpis pasirengti naujų reikalavimų įgyvendinimui – šie reikalavimai įsigalios nuo 2023 m. liepos 1 d.

Bankų vidaus valdymo bendrųjų reikalavimų aprašas papildytas atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos Vidaus valdymo gairių rekomendacijas, t. y. atlygio ir įdarbinimo politikoje laikytis lyčių lygybės principo, ESG rizikos veiksnius įtraukti į bendrą rizikų valdymo procesą. Taip pat papildyta organizaciniais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo bei informacijos apie sandorius su susijusiais asmenimis turinio reikalavimais.  

Monetos, skirtos pasakai „Zuikis Puikis“, bus išleistos rugpjūčio 10 d.

Lietuvos banko valdyba patvirtino kolekcinių monetų, skirtų pasakai „Zuikis Puikis“ (eiliuotos pasakos autorius – Eduardas Mieželaitis), išleidimo datą. Serijos „Mano pasakos“ monetos bus išleistos šių metų rugpjūčio 10 d., o įsigyti jų iš anksto bus galima nuo rugpjūčio 3 d. 8 val. Lietuvos banko el. parduotuvėje monetos.lb.lt.

Pasakai „Zuikis Puikis“ skirta 5 eurų nominalo sidabro moneta bus išleidžiama 2 750 vnt. tiražu, o 1,50 nominalo vario ir nikelio lydinio moneta – 30 000 vnt. tiražu.

„Zuikis Puikis“ – antroji pasaka, kuri įamžinta monetų serijoje „Mano pasakos“. Serija pradėta 2021 m. moneta, skirta pasakai „Eglė – žalčių karalienė“.

Naujųjų kolekcinių monetų dailininkė – Eglė Žemaitė. Monetos nukaldintos Lietuvos monetų kalykloje.

Patvirtinti Lietuvos banko 100 m. sukakčiai skirtų kolekcinių monetų etalonai

Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko 100 m. sukakčiai skirtų kolekcinių monetų – 50 eurų aukso, 20 eurų sidabro bei 1,50 euro vario ir nikelio lydinio – etalonus. Monetų dailininkas – Giedrius Paulauskis.

Aukso moneta bus išleidžiama 3 000 vnt., sidabro – 2 750 vnt., o vario ir nikelio lydinio – 30 000 vnt. tiražu. Monetas planuojama išleisti šių metų trečiąjį ketvirtį.

2022 m. sukanka 100 metų, kai įsteigtas Lietuvos bankas – centrinis Lietuvos Respublikos bankas. Daugiau informacijos apie šiai sukakčiai skirtus renginius, leidinius ir pan. galima rasti čia.