Lietuvos bankas
2022-04-01
11

Toliau galios 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma
Anticiklinio kapitalo rezervo norma 2022 m. antrąjį ketvirtį lieka galioti nepakeista, t. y. 0 proc. Šią normą pagrindžianti informacija pateikiama naujausioje Kredito ir nekilnojamojo turto rinkos apžvalgoje, o išsamesnė informacija apie priemonę – Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Anticiklinis kapitalo rezervas“.

Anticiklinis kapitalo rezervas yra taikomas bankams ir centrinių kredito unijų grupėms, siekiant užtikrinti pakankamą kapitalo rezervą galimiems nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju, ekonomikos nuosmukio metu arba esant ženklų, kad ekonomikos laukia iššūkiai.

Lietuvos bankas šią normą peržiūri kas ketvirtį remdamasis išsamia finansų ir nekilnojamojo turto sektorių būklės analize.

Išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją UAB Monavate. Bendrovė priklauso Jungtinėje Karalystėje įkurtai Monavate grupei.

Licencija suteikia UAB Monavate teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti mokėjimo paslaugas (grynųjų pinigų įnešimas ir išėmimas iš sąskaitos, pervedimai iš sąskaitos į sąskaitą bei mokėjimo priemonių išleidimas, gaunamų mokėjimų apdorojimas) bei keisti valiutą. Bendrovė numato teikti paslaugas juridiniams asmenims. 

Šiuo metu Lietuvos banko išduotas elektroninių pinigų įstaigos licencijas turi 87 bendrovės.

Jungtinei centrinei kredito unijai – reikalavimai dėl papildomo kapitalo
Lietuvos banko valdyba apsvarstė Jungtinės centrinės kredito unijos (JCKU) priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (angl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP) rezultatus. SREP apėmė visų JCKU ir JCKU grupės veiklos sričių, kuriose jos susiduria su reikšminga rizika, ir valdymo (taip pat rizikos valdymo sistemos kokybės) įvertinimą bei JCKU ir JCKU grupės kapitalo įvertinimą pagal esamus kapitalo pakankamumo reikalavimus. 

Įvertinusi visus neigiamus veiksnius, galinčius paveikti JCKU ir JCKU grupės kapitalą, ir apibendrinusi SREP rezultatus, Lietuvos banko valdyba nustatė JCKU ir JCKU grupei papildomo kapitalo reikalavimo dydį, siekiantį 3 proc. JCKU ir 2,9 proc. JCKU grupės pagal riziką įvertintų pozicijų sumos.

Papildomo kapitalo reikalavimo dydį JCKU ir JCKU grupė turi dengti bent 56,25 proc. bendro 1 lygio nuosavo kapitalo (CET1) ir bent 75 proc. 1 lygio kapitalo (T1).

Atsižvelgiant į papildomo kapitalo reikalavimo dydį, turi būti tenkinami šie minimalūs SREP nuosavų lėšų reikalavimai:

  • 6,2 proc. JCKU ir 6,1 proc. JCKU grupės bendro 1 lygio nuosavo kapitalo pakankamumo koeficientas;
  • 8,25 proc. JCKU ir 8,2 proc. JCKU grupės 1 lygio kapitalo pakankamumo koeficientas;
  • 11 proc. JCKU ir 10,9 proc. JCKU grupės bendro SREP kapitalo pakankamumo koeficientas.

JCKU ir JCKU grupei rekomenduojama turėti po 0,5 proc. antros pakopos gairių (angl. P2G) kapitalo dydį, jis turėtų būti įtrauktas į JCKU ir JCKU grupės kapitalo planavimo ir rizikos valdymo sistemas, įskaitant norimos prisiimti rizikos valdymo sistemą ir gaivinimo planavimą.

JCKU vienija 11 kredito unijų.