Lietuvos bankas
2021-12-23
11

Lietuvos banko valdyba pritarė atnaujintoms taisyklėms dėl pranešimų apie incidentus, leido ipšlėsti paslaugas TT Express, UAB, patvirtino naują monetų kūrimo strategiją, paliko galioti 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo normą, bendrovės prašymu atšaukė licenciją.

Pritarta atnaujintoms taisyklėms dėl pranešimų apie incidentus

Lietuvos banko valdyba pritarė atnaujintoms pranešimų apie operacinės ir saugumo rizikos incidentus teikimo taisyklėms. Jos atnaujintos perkeliant š. m.incidentus

Tarp esminių pakeitimų – naujas incidento klasifikavimo kriterijus, kuris leis aiškiai identifikuoti su kibernetine rizika susijusius incidentus. Taip pat buvo padidintos kriterijų, kuriais vertinamas incidentų poveikis, ribos, siekiant, kad Lietuvos bankui būtų pranešama tik apie reikšmingus ir didelį poveikio lygį turinčius incidentus.

Be to, taisyklėmis patikslintas pranešimų teikimo procesas ir terminai: suteiktos 24 valandos incidentui įvertinti, kad rinkos dalyviai galėtų tinkamai jį klasifikuoti, pailgintas laikas, skirtas galutiniam pranešimui pateikti, supaprastintas kredito įstaigų su mokėjimo paslaugų teikimu nesusijusių operacinių incidentų vertinimo procesas – palikti tik du incidento vertinimo kriterijai.

Įstaigų, privalančių teikti pranešimus apie didelius, su mokėjimo paslaugų teikimu nesusijusius operacinius incidentus, sąrašas papildytas užsienio, įskaitant Europos Sąjungos valstybių, bankų filialais, o centrinėms kredito unijoms nustatyta prievolė vertinti incidentus ir teikti pranešimus visos grupės mastu.

Finansų rinkos dalyviai per metus Lietuvos bankui praneša vidutiniškai apie 60-70 incidentų, apie 90 proc. jų būna susiję su mokėjimais, 10 proc. – su operacine rizika.

Galės išplėsti paslaugas
Lietuvos banko valdyba išdavė elektroninių pinigų įstaigos licenciją TT Express, UAB ir panaikino šiai įstaigai anksčiau išduotą mokėjimo įstaigos licenciją.

Gavusi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, įstaiga ketina teikti elektroninių pinigų leidimo ir išpirkimo, grynųjų pinigų išėmimo, pervedimo iš sąskaitos į sąskaitą, kredito pervedimo, mokėjimo priemonių išleidimo, gaunamų mokėjimų apdorojimo, pinigų perlaidų ir (ar) kitas Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nustatytas paslaugas.

Mokėjimo įstaigos licencija, suteikianti teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas pinigų perlaidų paslaugas, įmonei buvo išduota 2013 m. spalio 17 d.

Bendrovė, Lietuvoje veikianti „RT Tax“ vardu, teikia mokesčių permokų grąžinimo paslaugas asmenims, legaliai dirbusiems ar dirbantiems užsienyje. Mokesčius su šios įstaigos pagalba klientai gali susigrąžinti iš Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Airijos, Norvegijos, Austrijos, Nyderlandų, Danijos ir JAV. 

Patvirtinta nauja monetų kūrimo strategija
Lietuvos banko valdyba patvirtino Lietuvos banko monetų kūrimo 2022–2025 m. strategiją, kuri pakeis ankstesnę 2017 m. valdybos priimtą atitinkamą strategiją. Naujojoje strategijoje išlaikomos šiuo metu esamos Lietuvos banko monetų kūrimo kryptys, bet kartu keliami nauji tikslai, atsiranda tam tikrų kitų pokyčių.

Pagal naująją strategiją daugiau dėmesio bus skiriama kokybiniams parametrams: kultūriniam monetų temų aktualumui ir brandumui, išliekamosios vertės kūrimui, dar labiau išplėtotai komunikacijai ir glaudesniam ryšiui tarp Lietuvos banko ir visuomenės.

Į monetų temų planavimo procesą ketinama vis labiau įtraukti visuomenę ir suinteresuotas valstybės institucijas, tikslines grupes, bus konsultuojamasi su atitinkamų sričių (istorijos, dailės, gamtos ir kt.) ekspertais. Lietuvos bankas siekia kurti didelę išliekamąją vertę turinčias ir patrauklias monetas, o bent viena per metus nukaldinta moneta turės būti technologiškai inovatyvi. Bus ir toliau išlaikomas siekis kurti tarptautiniu lygiu pripažįstamas monetas – tikimasi, kad monetos pelnys apdovanojimų tarptautiniuose konkursuose.

Strategijoje numatyta, kad 2022 m. bus pakeistas numizmatinių vertybių platinimo modelis: visi pirkėjai bus nukreipiami į tą patį kanalą – Lietuvos banko el. parduotuvę.

Taip pat strategijoje numatyta sukurti naują, lanksčią numizmatinių vertybių kainodarą, kuri leistų taikyti diferencijuotas kainas.

Naujoje strategijoje įtvirtinama ir tvarumo svarba – bus siekiama, kad bent trečdalis monetų būtų pakuojama į novatoriškas ir tvarias pakuotes (kartu užtikrinant monetų kokybės apsaugą ir atitiktį kolekcininkų lūkesčiams).

Ši strategija keičia ankstesnę, patvirtintą Lietuvos banko valdybos 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 03-190 „Dėl Lietuvos banko monetų kūrimo strategijos patvirtinimo“.

Lietuvos banko monetų kūrimo 2022–2025 m. strategiją galima rasti čia.

Nepakeitė normos
Anticiklinio kapitalo rezervo norma 2021 m. ketvirtąjį ketvirtį lieka galioti nepakeista, t. y. 0 proc. Šią normą pagrindžianti informacija pateikiama naujausioje Kredito ir nekilnojamojo turto rinkos apžvalgoje, o išsamesnė informacija apie priemonę – Lietuvos banko interneto svetainės skyrelyje „Anticiklinis kapitalo rezervas“.

Anticiklinio kapitalo rezervas yra taikomas bankams ir centrinių kredito unijų grupėms, siekiant užtikrinti pakankamą kapitalo rezervą galimiems nuostoliams padengti ciklinės sisteminės rizikos pasireiškimo atveju, ekonomikos nuosmukio metu arba esant ženklų, kad ekonomikos laukia iššūkiai.

Lietuvos bankas šią normą peržiūri kas ketvirtį remdamasis išsamia finansų ir nekilnojamojo turto sektorių būklės analize.

Bendrovės prašymu atšaukta licencija
Europos Centrinis Bankas, Lietuvos banko teikimu, atsižvelgė į „Crius LT“, UAB, prašymą ir atšaukė šiai bendrovei išduotą specializuoto banko licenciją.