Lietuvos bankas
2021-07-23
11

Lietuvos banko valdyba pritarė pasiūlymui sumokėti už papildomas SWIFT akcijas ir papildė elektroninių pinigų įstaigos licenciją.

Lietuvos bankas sumokės už papildomas SWIFT akcijas
Padidės Lietuvos banko turimų akcijų paketas tarptautinių tarpbankinių finansinių atsiskaitymų organizacijoje SWIFT. Lietuvos bankas dabar turi 37 SWIFT akcijas, jų vertė yra 218 tūkst. Eur. Lietuvos banko valdyba pritarė pasiūlymui sumokėti už papildomai Lietuvos bankui skirtas 13 SWIFT akcijų sumokant SWIFT akcininkų susirinkime patvirtintą jų kainą – po 5 915 Eur už akciją.

Lietuvos bankas SWIFT nariu tapo 1993 m. liepos 20 d., sumokėjęs pradinį narystės mokestį, įsigydamas 1 SWIFT akciją (pagal SWIFT įstatus tai minimalus akcijų skaičius, reikalingas narystei) ir pasirašydamas pasižadėjimą, kuriuo įsipareigojo laikytis SWIFT įstatų ir bendrųjų narystės sąlygų. 

Per kelis SWIFT akcijų perskirstymus, vykstančius kas treji metai, Lietuvos bankui, atsižvelgiant į sumokėtas įmokas už SWIFT paslaugas, buvo skirtos papildomos akcijos, jų paketas padidėjo iki 24 akcijų 2018 m. Nuo tada iki 2020 m. gerokai augo Lietuvos banko mokėjimų sistemoje CENTROlink apdorojamų bendros mokėjimų eurais erdvės SEPA mokėjimų kiekis, kuris buvo siunčiamas ir gaunamas SWIFT tinklu. Sumokėtos įmokos už SWIFT paslaugas ir toliau didėjo, tai lėmė, kad Lietuvos bankui buvo papildomai skirtos 13 akcijų.

Remiantis SWIFT nuostatais, neapmokėjus naujai paskirtų akcijų nutrūktų Lietuvos banko SWIFT narystė ir Lietuvos bankas nebegalėtų naudotis SWIFT paslaugomis.
 

Papildyta elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba papildė Curve Europe, UAB, turimą elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikdama teisę teikti papildomą Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme numatytą mokėjimo paslaugą – vykdyti mokėjimo operacijas, kai mokėjimo paslaugų vartotojui lėšos yra suteiktos pagal kredito liniją. Licencija pakeista įstaigos prašymu. Atsižvelgiant į tai, kad įstaiga ketina kredituoti vartotojus, ji šių metų birželio mėn. buvo įrašyta į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Pernai rudenį įstaigai išduota licencija suteikė teisę leisti elektroninius pinigus ir vykdyti mokėjimo operacijas, suteikti galimybes grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, leisti mokėjimo priemones, taip pat teikti mokėjimo inicijavimo bei sąskaitos informacijos paslaugas ir keisti valiutą. 

Curve Europe, UAB, priklauso Jungtinėje Karalystėje įsteigtai elektroninių pinigų įstaigai Curve OS Limited.