Lietuvos bankas
2020-10-26
11

Lietuvos banko valdyba išdavė Curve Europe, UAB, elektroninių pinigų įstaigos licencija ir patvirtino Pranešimą apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą. 

Curve Europe, UAB, išduota elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė Curve Europe, UAB, elektroninių pinigų įstaigos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas.

Į šią įstaigą dėl Brexito perkeliama Jungtinėje Karalystėje licencijuotos elektroninių pinigų įstaigos Curve OS Limited veikla. Įstaiga ketina teikti su elektroniniais pinigais susijusias paslaugas, vykdyti mokėjimo operacijas, sudaryti galimybes grynuosius pinigus išimti iš mokėjimo sąskaitos, leisti mokėjimo priemones, taip pat teikti mokėjimo inicijavimo bei sąskaitos informacijos paslaugas ir keisti valiutą. Paslaugas įstaiga teiks visoje Europos ekonominėje erdvėje. 

Curve Europe, UAB, priklauso Jungtinėje Karalystėje įsteigtai elektroninių pinigų įstaigai Curve OS Limited.

Įstaiga įpareigota iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti su kredito įstaiga sudarytos sutarties, patvirtinančios mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugą, kopiją.

Patvirtintas Lietuvos banko pranešimas
Lietuvos banko valdyba patvirtino Pranešimą apie Lietuvos banko pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą. 
Kaip nustatyta Lietuvos banko įstatyme, Lietuvos banko valdybos pirmininkas du kartus per metus teikia pranešimus Seimui apie pagrindinio tikslo įgyvendinimą, finansų rinkos būklę ir funkcijų vykdymą.

Pranešimas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.