Lietuvos bankas
2020-12-02
11

Lietuvos banko valdyba išdavė dvi elektroninių pinigų ir vieną mokėjimo įstaigos licencijas.

Išduotos dvi elektroninių pinigų įstaigos licencijos
Lietuvos banko valdyba išdavė dvi naujas elektroninių pinigų įstaigos licencijas, suteikiančias teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. Jas gavo UAB B4B Payments Europe ir Demivolt, UAB.

UAB B4B Payments Europe priklauso Payment Card Solutions Group Ltd (UK) grupei, naudojančiai grupės prekinį ženklą B4B Payments. Įstaigos numatomas veiklos modelis yra susijęs su grupės dabartine veikla, t. y. išankstinių apmokėjimo kortelių ir integruotos išlaidų valdymo platformos teikimu verslo klientams. Į įstaigą Lietuvoje bus perkelta dalis klientų iš bendrovės Payment Card Solutions (UK) Ltd, kuri yra registruota elektroninių pinigų įstaiga Jungtinėje Karalystėje ir prižiūrima tos šalies finansų rinkos priežiūros institucijos. UAB B4B Payments Europe veiklos tikslinė rinka numatyta ne tik Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse, bet daug dėmesio bus skirta veiklai Prancūzijoje, Ispanijoje ir kitose Europos šalyse. Įstaiga tikisi sudominti smulkiojo ir vidutinio verslo įmones, kurios valdydamos lėšas taiko tradicinius metodus ir norėtų modernesnių sprendimų.

Demivolt, UAB, gavusi elektroninių pinigų įstaigos licenciją, ketina leisti ir išpirkti elektroninius pinigus ir teikti kredito pervedimų, mokėjimo priemonių išleidimo, mokėjimų apdorojimo, taip pat mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas. Įstaiga sieks aptarnauti verslo klientus, veikiančius elektroninės prekybos ir vertybinių popierių prekybos rinkose Europoje ir Azijoje. Iš pradžių įstaiga planuoja veikti Lietuvos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos rinkose ir turėti klientų iš Azijos, vėliau – plėsti veiklą į Vokietiją ir Italiją, ilgainiui veikti visoje Europos ekonominėje erdvėje. Įstaigos galutiniai naudos gavėjai įsikūrę Honkonge.

Išduota mokėjimo įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė RIA Lithuania, UAB, mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme nurodytas mokėjimo paslaugas. Įstaiga fiziniams asmenims ketina siūlyti mokėjimo sąskaitos atidarymo ir susijusių operacijų, taip pat pinigų perlaidų paslaugas.

Įstaigos vienintelė akcininkė yra bendrovė Euronet Worldwide, Inc. (100 %), kurios akcijomis prekiaujama Nasdaq biržoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ši bendrovė valdo RIA Money Transfer įmonių grupę, žinomą pasaulyje kaip pinigų perlaidų paslaugų teikėją. Šiai grupei priklauso ir RIA Lithuania, UAB. Į įstaigą Lietuvoje numatoma perkelti Jungtinėje Karalystėje veikiančios RIA mokėjimo įstaigos klientus. Pagal pinigų perlaidų užsakymus svarbiausios šalys RIA įmonių grupėje yra Prancūzija, Ispanija ir Vokietija. Iš jų užsakymai bus perkelti į įstaigą Lietuvoje. Ji numato plėsti veiklą kitose Europos šalyse. 

RIA Lithuania, UAB, turi iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios Lietuvos bankui pateikti su draudimo įmone sudarytos sutarties, patvirtinančios mokėjimo paslaugų vartotojų lėšų apsaugą, kopiją.