Lietuvos bankas
2020-11-05
11

Lietuvos banko valdyba išdavė naują mokėjimo įstaigos licenciją, papildė elektroninių pinigų įstaigos licenciją ir nutarė dėl žemės ūkio mokslams skirtos aukso monetos išleidimo į apyvartą.

Išduota nauja mokėjimo įstaigos licencija, papildyta elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba išdavė Montonio Finance UAB mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme nustatytas mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas.

Įstaiga bendradarbiaus su internetiniais prekybininkais, o tai leis jų klientams (vartotojams, mokėtojams) apmokėti už savo pirkinius elektroniniu būdu naudojantis tomis paslaugomis.

Įstaigos akcininkė Montonio Finance OU (100 %) yra Estijoje registruota įmonė, kuri teikia kredito tarpininkavimo paslaugą ir yra prižiūrima Estijos priežiūros institucijos.

Lietuvos banko valdyba papildė UAB „Simplex Payment Services“ turėtą elektroninių pinigų įstaigos licenciją, leisdama jai teikti dar dvi paslaugas, susijusias su grynaisiais pinigais, t. y. mokėjimo paslaugomis, kuriomis sudaromos sąlygos grynuosius pinigus įmokėti į mokėjimo sąskaitą ir išimti iš jos.
Iki šio papildymo įstaiga turėjo teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti tris mokėjimo paslaugas: pinigų perlaidas, mokėjimo priemonių išleidimą ir (arba) gaunamų mokėjimų apdorojimą bei kredito (debeto) pervedimus.

Išleidžiama aukso moneta
Kolekcinė 5 eurų aukso moneta, skirta žemės ūkio mokslams (iš serijos „Lietuvos mokslas“), bus išleista į apyvartą 2020 m. lapkričio 25 d. Taip nutarė Lietuvos banko valdyba.

Monetos tiražas – 2 500 vnt. Aukso (Au 999) monetos kokybė – „proof”. Averso ir reverso grafinių projektų autorius Rytas Jonas Belevičius. Monetos nukaldintos UAB Lietuvos monetų kalykloje.