Lietuvos bankas
2020-09-17
11

Lietuvos banko valdyba nusprendė papildyti pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelį, taip pat detalizavo kartu su prašymu išduoti finansų maklerio įmonės licenciją pateiktiną informaciją ir išdavė naują mokėjimo įstaigos licenciją.

Pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelyje – jau greitai ir momentiniai mokėjimai

Lietuvos banko valdyba nusprendė papildyti pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelį momentinių mokėjimų paslauga. Šis pakeitimas įsigalios kitų metų sausio 1 d.

Lietuvos bankas peržiūrėjo pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugų krepšelį sudarančias paslaugas atsižvelgęs į mokėjimų rinkos ir vartotojų elgsenos pokyčius. Apie 80 proc. mokėjimo sąskaitų Lietuvoje jau yra pasiekiamos momentinių mokėjimų paslaugai, ketvirtadalis tarpbankinių kredito pervedimų yra momentiniai mokėjimai. Momentiniai mokėjimai tapo dar patrauklesni šį pavasarį atsiradus mokėjimo pagal telefono numerį paslaugai.

Momentiniai mokėjimai – tai itin greiti mokėjimai, vykdomi visą parą be poilsio ir švenčių dienų.

Šiuo metu į Lietuvos banko patvirtintą pagrindinės mokėjimo sąskaitos krepšelio sudėtį įtrauktos tokios būtiniausios paslaugos:

  • sąskaitos atidarymas;
  • el. bankininkystė, saugi sąskaitos valdymo ir prisijungimo prie jos priemonė (kodų generatorius, speciali programėlė ir pan.);
  • neribotas gautų mokėjimų eurais įskaitymas; neribotas grynųjų pinigų įmokėjimas kredito įstaigos parinktu būdu;
  • mokėjimo kortelė ir mokėjimo operacijos kortele;
  • ne mažiau kaip 10 bet kokių pervedimų eurais internetu kas mėnesį, įskaitant įmokas, e. sąskaitų apmokėjimą, pervedimus įstaigos viduje ir kitiems mokėjimo paslaugų teikėjams, tiesioginio debeto operacijas;
  • grynųjų pinigų išmokėjimas – ne mažiau kaip 550 Eur per mėnesį banko bankomatų tinkle ar kredito unijos parinktu būdu.

Bankai į siūlomus krepšelius dažnai įtraukia dar daugiau paslaugų, nei reikalaujama pagal pagrindinės mokėjimo sąskaitos reguliavimą. Įvairiais mokėjimo paslaugų krepšeliais naudojasi apie du trečdaliai sąskaitas turinčių asmenų.

Detalizuota kartu su prašymu išduoti finansų maklerio įmonės licenciją pateiktina informacija

Siekdama optimizuoti Lietuvos bankui teikiamų prašymų išduoti finansų maklerio įmonės licenciją, taip pat kredito įstaigų prašymų leisti teikti investicines paslaugas nagrinėjimo procesus, Lietuvos banko valdyba nutarė detalizuoti kartu su minėtais prašymais teiktinos informacijos apimtį.

Iki šiol kartu su prašymais teikta aprašomojo pobūdžio informacija nesudarė sąlygų Lietuvos bankui įsitikinti, kad pareiškėjai atitinka Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytus reikalavimus licencijai gauti. Vertinimui reikalinga informacija buvo teikiama vėlesniuose prašymų nagrinėjimo etapuose, dėl šios priežasties finansų maklerio įmonių licencijavimo procesas tapo neefektyvus. Struktūrizuotas platesnio spektro informacijos pateikimas kartu su prašymu išduoti licenciją Lietuvos banko specialistams leistų dar pirmame prašymo nagrinėjimo etape visapusiškai įvertinti prašymo turinį ir išsiaiškinti trūkumus, o pareiškėjams – efektyviau šiuos trūkumus pašalinti.

Licencijų ir leidimų pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą išdavimo tvarkos aprašo prieduose nustatyti kartu su prašymais teiktinų dokumentų sąrašai sudaryti vadovaujantis Europos Sąjungos ir nacionalinių teisės aktų reikalavimais bei ilgamete Lietuvos banko specialistų praktika.

Išduota nauja mokėjimo įstaigos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė Finnovative Solutions, UAB, mokėjimo įstaigos licenciją, suteikiančią teisę teikti Mokėjimų įstatyme numatytas mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos informacijos paslaugas. Tikimasi jomis sudominti Lietuvoje ir Lenkijoje veikiančias draudimo bendroves, kredito įstaigas ir kreditingumą vertinančias įmones.

Įstaigos 100 proc. akcijų priklauso Lenkijoje registruotai įmonei Savangard Sp. z o.o., kurios savininkai yra grupė Lenkijos piliečių.