Lietuvos bankas
2020-06-26
11

Lietuvos banko valdyba paliko galioti  0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo normą, nustatė Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB) užklausos įkainį, ir patvirtino aukso monetos, skirtos Žemės ūkio mokslams, etaloną.

Toliau galioja 0 proc. anticiklinio kapitalo rezervo norma
Lietuvos banko valdyba nutarė nekeisti bankams taikomos anticiklinio kapitalo rezervo (AKR) normos ir nuo 2020 m. birželio 26 d. palikti galioti 2020 m. balandžio 1 d. nustatytą 0 proc. AKR normą.

Sprendimas nekeisti AKR normos priimtas atsižvelgiant į neigiamą koronaviruso (COVID-19) įtaką Lietuvos ekonomikai ir finansų sistemai. Iki nulinio lygio sumažinta AKR norma padės kredito įstaigoms ne tik atremti galimus nuostolius, bet ir tvirčiau jaustis planuojant tolesnį kredito teikimą ekonominiam ciklui pereinant į nuosmukio fazę. Planuojama, kad AKR norma nebus didinama bent iki 2021 m. balandžio 1 d., t. y., jei pagerėjus situacijai būtų nutarta ją padidinti, ji būtų pradėta taikyti ne anksčiau kaip 2022 m. balandžio 1 d. (padidinta AKR norma paprastai įsigalioja po 12 mėn. pereinamojo laikotarpio). Indikacinis laikotarpis priklausys ir nuo tolesnės ekonomikos bei finansų sistemos raidos. Ši finansinio stabilumo užtikrinimo priemonė naudota siekiant gerais laikais sukaupti bankų kapitalo rezervą. 

Sprendimą pagrindžianti medžiaga skelbiama Lietuvos banko interneto svetainėje.

Nustatytas naujas PRDB užklausos įkainis
Lietuvos banko valdyba pakeitė Lietuvos banko administruojamos Paskolų rizikos duomenų bazės (PRDB) užklausos įkainį ir nuo liepos 1 d. nustatė jį 0,20 Eur. Įmokos už 2020 m. turės būti sumokėtos iki 2021 m. sausio 31 d. Mokėtinos įmokos sumos rinkos dalyviams bus praneštos iki š. m. liepos 31 d.

Pagal galiojančią tvarką šis PRDB įkainis peržiūrimas ir įvertinus PRDB naudojimo išlaidas nustatomas kiekvienais metais.

PRDB duomenis apie paskolos gavėjus ir jiems suteiktas paskolas teikia Lietuvos bankas, mūsų šalyje įsteigti bankai (kartu jie teikia ir savo kontroliuojamų įmonių (lizingo bendrovių) duomenis), užsienio bankų filialai, Centrinės kredito unijos ir kredito unijos, vartojimo kredito davėjai, įrašyti į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą, ir tarpusavio skolinimo platformos operatoriai, įrašyti į Viešąjį tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašą. Su savo duomenimis, esančiais PRDB, gali susipažinti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Patvirtintas aukso monetos etalonas
Lietuvos banko valdyba patvirtino kolekcinės 5 eurų aukso monetos, skirtos Žemės ūkio mokslams (iš serijos „Lietuvos mokslas“), etaloną. Šios monetos averso ir reverso grafinius projektus sukūrė autorius Rytas Jonas Belevičius, etaloną nukaldino UAB Lietuvos monetų kalykla.

Monetą ketinama išleisti į apyvartą 2020 m. ketvirtąjį ketvirtį. Moneta – proof kokybės, 1,244 g svorio, jos tiražas – 2 500 vnt.