Lietuvos bankas
2020-06-17
11

Lietuvos banko valdyba įpareigojo AB SEB pašalinti inspektavimo metu nustatytus trūkumus, patvirtino Vilties monetos etaloną ir panaikino elektroninių pinigų įstaigos UAB „Settek“ licencijos galiojimą.

Įpareigojimai AB SEB bankui
Lietuvos bankas 2020 m. sausio–kovo mėn. atliko AB SEB banko planinį tikslinį inspektavimą. Jo metu vertino, kaip šis bankas valdo su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu susijusias rizikas, įgyvendina kliento tapatybės nustatymo, dalykinių santykių ir mokėjimo operacijų stebėsenos reikalavimus bei kitus aspektus. Inspektuotas laikotarpis apėmė 2019 m.

Inspektavimo metu buvo nustatyta trūkumų, susijusių su nuolatine klientų dalykinių santykių stebėsena. Atsižvelgusi į tai, kad trūkumai nedideli, o bankas ėmėsi aktyvių veiksmų jiems šalinti, Lietuvos banko valdyba įpareigojo AB SEB visus inspektavimo metu nustatytus trūkumus pašalinti iki 2020 m. spalio 31 d. 

Stiprindamas bendradarbiavimą, kuriuo siekiama efektyviau koordinuoti pinigų plovimo prevenciją ir priežiūrą visame regione, Lietuvos bankas keitėsi informacija ir bendradarbiavo su kitomis Šiaurės ir Baltijos šalių priežiūros institucijomis. Švedijos ir Estijos priežiūros institucijos taip pat atliko SEB banko inspektavimus savo šalyse ir apie jų rezultatus praneš per artimiausias savaites.

Patvirtintas Vilties monetos etalonas 
Lietuvos banko valdyba patvirtino dviejų nominalų kolekcinės Vilties monetos etaloną. Bus išleistos dvi to paties vaizdo, tačiau skirtingų metalų ir nominalų kolekcinės monetos: 5 eurų sidabro moneta ir 1,5 euro vario ir nikelio lydinio moneta. Nustatyta ir monetų išleidimo data – liepos 1 d., iš anksto monetas el. parduotuvėje monetos.lb.lt bus galima užsisakyti nuo birželio 23 d. 

Visame pasaulyje žmonėms sutelkus jėgas ir valią siekiant sustabdyti COVID-19 pandemiją, Lietuvos bankas, išleisdamas Vilties monetą, prisijungia prie nacionalinių ir tarptautinių padėkos iniciatyvų, kad šis istorinis įvykis būtų įamžintas ir pagerbti jo dalyviai.

Panaikinta elektroninių pinigų įstaigos licencija
Lietuvos banko valdyba panaikino UAB „Settek“ elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimą. Įstaiga nuo licencijos išdavimo 2019 m. gruodžio 13 d. nepradėjo vykdyti veiklos ir neteikė licencinių mokėjimo paslaugų. Dėl pasikeitusių aplinkybių ir verslo planų vienintelis šios įstaigos akcininkas priėmė sprendimą kreiptis į Lietuvos banką dėl elektroninių pinigų įstaigos licencijos galiojimo panaikinimo.