Lietuvos bankas
2017-02-21
11

Patvirtinta finansų rinkos priežiūros politika; UAB BLENDER LITHUANIA išduota elektroninių pinigų įstaigos veiklos licencija; UAB „PROSPERUS REAL ESTATE FUND II“ gavo veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla; UAB „DIFF Assets“ suteiktas leidimas verstis valdymo įmonės veikla

Patvirtinta Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros politika

Lietuvos bankas finansų rinkos priežiūrą vykdo remdamasis veiksmingumo, proporcingumo, rizika pagrįsto vertinimo, turinio viršenybės prieš formą, orientacijos į prevenciją ir ateitį priežiūros principais. Tai numatyta Lietuvos banko valdybos patvirtintoje Finansų rinkos priežiūros politikoje. Remiantis šia politika, finansų rinkos priežiūra vykdoma taip, kad finansų sistemos stabilumas ir patikimumas, vartotojų ir kiti viešieji interesai būtų apsaugoti, prižiūrimi finansų rinkos dalyviai nepatirtų perteklinės administracinės naštos, o riboti Lietuvos banko žmogiškieji ir organizaciniai ištekliai būtų paskirstomi efektyviai. Tai reiškia, kad daugiausia dėmesio ir išteklių skiriama rizikingiausioms arba didžiausią neigiamą įtaką galinčioms sukelti sritims, t. y. tiems finansų rinkos dalyviams, kurių finansinės problemos arba jų vykdoma veikla neigiamai paveiktų finansų sistemos stabilumą ir patikimumą, pažeistų finansinių paslaugų vartotojų interesus.

Rengiant Lietuvos banko finansų rinkos priežiūros politiką, buvo konsultuojamasi viešai, gautos finansų rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų pastabos ir pasiūlymai įvertinti, į daugumą jų atsižvelgta.

UAB BLENDER LITHUANIA išduota elektroninių pinigų įstaigos veiklos licencija

Lietuvos banko valdyba išdavė UAB BLENDER LITHUANIA elektroninių pinigų įstaigos veiklos licenciją, suteikiančią teisę leisti elektroninius pinigus ir teikti Mokėjimų įstatyme numatytas mokėjimo paslaugas.

UAB „PROSPERUS REAL ESTATE FUND II“ gavo veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla

Lietuvos banko valdyba suteikė uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtai investicinei bendrovei UAB „PROSPERUS REAL ESTATE FUND II“ veiklos leidimą verstis investicinės bendrovės veikla pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

UAB „DIFF Assets“ suteiktas leidimas verstis valdymo įmonės veikla

Lietuvos banko valdyba suteikė UAB „DIFF Assets“ veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus, veikiančius pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.