Lietuvos bankas
2011-09-08

Paskirtos Vlado Jurgučio stipendijos

Lietuvos banko valdyba nutarė skirti Vlado Jurgučio stipendijas Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto finansų specialybės I kurso magistrantei Indrei Petraitytei ir Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos ir vadybos fakulteto finansų ir bankininkystės specializacijos II kurso magistrantei Simonai Latakaitei.

Vlado Jurgučio stipendija įsteigta 1990 m. ir skiriama vieniems mokslo metams geriausiai studijuojantiems dviem Lietuvos Respublikos universitetų dieninio skyriaus bankininkystės ir finansų specialybės studentams. Kandidatus stipendijai gauti siūlo universitetų fakultetai, kuriuose veikia bankininkystės ir finansų specialistus rengiančios katedros. Sprendimą skirti stipendijas priima Lietuvos banko valdyba. Stipendija yra minimalios mėnesio algos dydžio.

Nustatyta naujos monetos išleidimo data

Lietuvos banko valdyba nutarė 2011 m. rugsėjo 28 d. į apyvartą išleisti 50 litų kolekcinę (proginę) sidabrinę monetą, skirtą Vilniaus Aukštutinei piliai. Ji tęsia monetų seriją „Lietuvos istorijos ir architektūros paminklai“.

Monetos grafinį projektą ir gipsinį modelį sukūrė Rytas Jonas Belevičius. Monetas kaldina UAB Lietuvos monetų kalykla.

Išklausyta informacija apie patikrinimo rezultatus

Lietuvos banko valdyba informuota apie Švedijos banko Skandinaviska Enskilda Banken AB, Vilniaus filialo patikrinimą. Buvo tikrinama, ar Lietuvos bankui pateiktos finansinės ir priežiūrai skirtos ataskaitos sudarytos teisingai, kaip buvo užtikrinamas likvidumo normatyvo vykdymas ir Lietuvos banko reikalavimo dėl likvidumo atsargos ir atsvaros pajėgumo nustatymo laikymasis bei vidaus kontrolės sistemos veiksmingumas.

Apie patikrinimo rezultatus bus informuotas Švedijos bankas Skandinaviska Enskilda Banken AB ir Švedijos Karalystės kredito įstaigų priežiūros institucija.