Lietuvos bankas
2014-08-07
11

Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas ketvirtadienį, rugpjūčio 7 d., dalyvaus Europos Centrinio Banko (ECB) valdančiosios tarybos posėdyje Frankfurte. Tai pirmas kartas, kai Lietuvos atstovas dalyvauja svarbiausius ECB sprendimus priimančioje taryboje, kuri nustato palūkanas, formuoja euro zonos pinigų politiką, numato veiklos gaires, užtikrinančias Eurosistemai pavestų užduočių įgyvendinimą.

„Kartu su kvietimu prisijungti prie euro zonos Lietuvai suteikiamas balsas aukščiausioje ECB valdymo struktūroje, kuri formuoja pinigų politikos kryptis ir priima palūkanų sprendimus, darančius įtaką valstybės, verslo ir gyventojų skolinimosi kainai“, – sako Lietuvos banko valdybos pirmininkas V. Vasiliauskas. Jo teigimu, keli mėnesiai iki 2015 m. sausio 1 d., kai šalis įgaus sprendžiamojo balso teisę, bus išnaudotas kaip pereinamasis laikotarpis pasirengti visateisei narystei.

Kvietimą prisijungti prie euro zonos gavusi mūsų šalis turės savo atstovus ir euro zonos narių sudėties Europos centrinių bankų sistemos komitetuose, siūlančiuose ECB sprendimus, dalyvaus didžiausius euro zonos bankus prižiūrėsiančioje ECB Priežiūros valdyboje. Šiose struktūrose Lietuvos banko atstovai iki šių metų pabaigos taip pat dirbs stebėtojų teisėmis, o nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvai tapus 19-ąja euro zonos nare, įgis ir sprendimo teisę.