Lietuvos bankas
2023-01-31
11

2023 m. sausio 1 d. Kroatija įsivedė eurą ir tapo dvidešimtąja euro zonos nare. Informuojame mūsų duomenų vartotojus apie skelbiamų duomenų pokyčius. 

Statistikos sričių, kurių duomenys suskirstyti į euro ir ne euro zonos grupes, naujos sudėties euro zonos duomenys bus skelbiami tokia tvarka:

Skelbimo data

Statistikos sritis

Ataskaitinis laikotarpis

Euro zonos sudėtis

2023 02 14

Lietuvos banko balansas

2023 m. sausis

kintanti1

2023 02 22

Pensijų fondų balanso statistika (mėnesio)

2023 m. sausis

kintanti

2023 02 27

Lietuvos indėlis į euro zonos pinigų junginius ir atitiktinius

2023 m. sausis

kintanti

2023 02 27

Pinigų finansų įstaigų balanso ir pinigų statistika

2023 m. sausis

kintanti

2023 03 23

Paslaugų eksportas ir importas pagal šalį

2022 m. IV ketv.

pastovi2

2023 03 23

Investicinių fondų balanso statistika

2023 m. sausis

kintanti

2023 03 30

Paslaugų eksportas ir importas pagal paslaugos rūšį ir šalį

2022 m. IV ketv.

pastovi

2023 04 24

Pensijų fondų balanso statistika (ketvirčio)

2023 m. I ketv.

kintanti

2023 05 30

Draudimo bendrovių balanso statistika

2023 m. I ketv.

kintanti

2023 06 14

Mokėjimų statistika

2023 m. I ketv.

kintanti

2023 07 04

Ketvirtinės finansinės sąskaitos

2023 m. I ketv.

pastovi

1 Kroatijos duomenys į euro zonos duomenis įtraukti tik pradedant 2023 m. sausio mėn. duomenimis.

2 Perskaičiuota visa duomenų istorija, Kroatijos duomenis įtraukiant į euro zonos duomenis.

Visų statistikos temų skelbimo datas rasite duomenų skelbimo kalendoriuje.