Lietuvos bankas
2019-02-25
11

Lietuvos bankas rekomenduoja visų rūšių kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose atskleisti tik koncentruotą informaciją apie turto vertinimo, investicinio vieneto, akcijos vertės apskaičiavimo ir skelbimo tvarką, o išsamią informaciją apie grynųjų aktyvų vertės skaičiavimą, turto vertinimą ir vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui ar akcijai, apskaičiavimo ir skelbimo tvarką investuotojams atskleisti prospekte.

Prospektas yra vienas iš svarbiausių dokumentų investuotojams, kurie svarsto įsigyti investicinius vienetus ar akcijas. Be to, kiekvienas kolektyvinio investavimo subjektas privalo turėti galiojantį prospektą, kuriame turi būti pateikiama pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų tinkamai įvertinti siūlomą investiciją ir su ja susijusią riziką.

Atsižvelgdamas į tai ir siekdamas mažinti administracinę naštą, Lietuvos bankas siūlo keisti galiojančią praktiką, kai kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose yra pateikiama detali informacija apie grynųjų aktyvų skaičiavimą, atskleidžiant visą informaciją apie turto vertinimo metodikas. Ta pati informacija paprastai yra atskleidžiama ir rengiamame prospekte, ją pakartojant.

Lietuvos banko valdyba 2019 m. vasario 14 d. priėmė nutarimų, kuriais įgyvendinami su kolektyvinio investavimo subjektais susijusių įstatymų pakeitimai, paketą. Kartu Lietuvos banko valdybos nutarimu buvo papildytos Kolektyvinio investavimo subjektų prospekto ir pagrindinės informacijos investuotojams dokumento turinio ir pateikimo taisyklės. Papildymais siekiama, kad prospekte būtų atskleista daugiau informacijos apie turto įvertinimo tvarką, grynųjų aktyvų nustatymo taisykles ir vertės, tenkančios vienam investiciniam vienetui ar akcijai, apskaičiavimo bei skelbimo tvarką.

Lietuvos banko rekomenduojamas informacijos apie kolektyvinio investavimo subjekto turto įvertinimo, investicinio vieneto ar akcijos vertės apskaičiavimo ir skelbimo tvarką atskleidimo steigimo dokumente pavyzdys pateikiamas šiame dokumente (23.5 KB download icon).