Lietuvos bankas
2023-12-15
11

Lietuvos bankas patvirtino informacijos atskleidimo reikalavimus, kurių dėka šalies įmonės galės mažesnėmis sąnaudomis ir greičiau pritraukti veiklai reikalingų lėšų visų trijų Baltijos šalių kapitalo rinkose. 

„Prieš metus Lietuvos bankas inicijavo Baltijos regiono kapitalo rinkų integracijos projektą. Po intensyvaus bendro darbo su kaimyninių šalių institucijomis turime konkretų rezultatą – Lietuvos įmonėms atsiveria naujų galimybių lengviau pritraukti finansavimą visame Baltijos šalių regione. Tai svarbus žingsnis skatinant Lietuvos kapitalo rinkos plėtrą ir didinant viso regiono patrauklumą investuotojams. Planuose – tolesnės priemonės siekiant sudaryti galimybių mūsų šalies įmonėms skolintis paprasčiau, o investuotojams – atverti platesnį pasirinkimą“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta.

Mažindamas verslo plėtrai reikalingų lėšų pritraukimo sąnaudas, Lietuvos bankas kartu su Latvijos ir Estijos institucijomis, sutarė nustatyti bendrus informacijos atskleidimo reikalavimus ir taip sudaryti galimybes bendrovėms viešai siūlyti vertybinius popierius visose trijose Baltijos šalyse. 

Tai leis didinti kapitalo rinkos prieinamumą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kadangi šiuo metu norėdamos viešai siūlyti vertybinius popierius visose trijose Baltijos valstybėse, jos turi parengti tris atskirus, skirtingo turinio dokumentus ir užtikrinti, kad jie atitiktų visų trijų šalių nacionalinius teisės aktų reikalavimus. O nuo 2024 m., jei vertybiniai popieriai bus viešai siūlomi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, galės būti skelbiamas tik vienas, anglų kalba parengtas, informacinis dokumentas.

Unifikuoti informacijos atskleidimo reikalavimai parengti atsižvelgus į visų trijų valstybių taikomą praktiką, atsisakant kai kurių nuostatų (pvz., sutrumpintas laikotarpis, už kurį pateikiamos audituotos finansinės ataskaitos, atsisakyta skolų detalizavimo atskleidimo), papildant aktualijomis (pvz., nustatytas specifinės informacijos atskleidimas siūlant vertybinius popierius pasitelkus paskirstytųjų duomenų (angl. Distributed Ledger Technology, DLT) ir panašias technologijas), suvienodinant informacinio dokumento formą ir atlikus kitus pakeitimus.

Lietuvos bankas informacinio dokumento reikalavimus jau patvirtino, numatoma, kad netrukus jį patvirtins ir Latvijos bei Estijos finansų rinkos priežiūros institucijos. Reikalavimai įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d. Jie bus taikomi viešai siūlant vertybinius popierius, kurių vertė 1–8 mln. eurų per 12 mėn. 

Siekiant tolesnės kapitalo rinkos plėtros Baltijos šalyse kitu žingsniu numatoma suvienodinti maksimalią ribą, iki kurios galima teikti informacinį dokumentą. Latvijoje ir Lietuvoje nustatyta maksimali leistina riba (8 mln. Eur), o Estijoje ji kol kas yra 5 mln. Eur. Planuojama, kad ši riba bus padidinta 2024 m. pirmąjį pusmetį.

Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nauja redakcija (įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.).