Lietuvos bankas
2013-09-11

Duotas leidimas pensijų fondų „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ dalyvius perkelti į kitus fondus; papildytas Viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Duotas leidimas pensijų fondų „Citadele pensija 1“ ir „Citadele pensija 2“ dalyvius perkelti į kitus fondus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ prašymą, leido šios bendrovės naikinamų II pakopos pensijų fondų ,,Citadele pensija 1“ ir ,,Citadele pensija 2“ dalyvius perkelti į kitus fondus. Pensijų fondo „Citadele pensija 1“ dalyviai bus perkelti į UAB „Finasta Asset Management“ valdomą pensijų fondą „Finasta konservatyvaus investavimo pensijų fondas“, pensijų fondo „Citadele pensija 2“ dalyviai – į UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomą pensijų fondą „MP Medio II“.

Leidimas duotas įvertinus visų veikiančių II pakopos pensijų fondų grąžos ir rizikos santykį. Didžiausias grąžos ir rizikos santykis konservatyvaus investavimo pensijų fondų grupėje, kuriai priskiriamas naikinamas pensijų fondas „Citadele pensija 1“, yra UAB „Finasta Asset Management“ valdomo pensijų fondo „Finasta konservatyvaus investavimo pensijų fondas“ – 1,16. Vidutinės akcijų dalies fondų grupėje, kuriai priskiriamas naikinamas pensijų fondas „Citadele pensija 2“ didžiausias grąžos ir rizikos santykis yra UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomo pensijų fondo „MP Medio II“ – 0,42.

,,Citadele pensija 1“ ir ,,Citadele pensija 2“ fondai naikinami atsižvelgus į UAB ,,Citadele investicijų valdymas“ akcininko – Latvijos bendrovės „Citadele Asset Management“ 2013 m. kovo 15 d. priimtą sprendimą dėl ketinimo likviduoti valdymo įmonę.

Pensijų fondų ,,Citadele pensija 1“ ir ,,Citadele pensija 2“ dalyviai buvo informuoti, kad per 3 mėnesių terminą gali pasirinkti kitą rinkoje veikiantį II pakopos pensijų fondą. Tiems fondų dalyviams, kurie to nepadarė, priklausančios lėšos bus perkeltos į kitų pensijų kaupimo bendrovių valdomus pensijų fondus Lietuvos banko nustatyta tvarka. Į UAB „Finasta Asset Management“ ir UAB „MP Pension Funds Baltic“ valdomus pensijų fondus bus perkelti 173 dalyviai, perkeltino turto dydis viršija 700 tūkst. Lt.

UAB „Citadele investicijų valdymas“ valdomų II pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų vertė 2013 m. rugpjūčio 31 d. sudarė 0,014 % viso Lietuvos II pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų vertės.

Papildytas Viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė Viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą – į jį įrašyti 3 nauji bendrovės Provident Polska S.A. filialo ,,Provident Finansai“ tarpininkai. Iki šiol į tą sąrašą buvo įrašyti 26 šio vartojimo kredito davėjo vartojimo kredito tarpininkai.

Atnaujintas Viešasis vartojimo tarpininkų sąrašas bus skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.