Lietuvos bankas
2013-06-18

Nuo AB „Lietuvos dujos“ atsiskirsiančiai bendrovei leista nerengti prospekto; pakeistas Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas; papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas;

Nuo AB „Lietuvos dujos“ atsiskirsiančiai bendrovei leista nerengti prospekto

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi AB „Lietuvos dujos“ prašymą ir įvertinusi pateiktus dokumentus, nusprendė tenkinti bendrovės prašymą, t. y. laikyti, kad Priežiūros tarnybai pateiktų ir viešai paskelbtų dokumentų rinkinyje, įskaitant AB „Amber Grid“ informacinį nuorodų sąrašą ir susijusių rizikos veiksnių aprašymą, pateikta informacija yra lygiavertė prospekte privalomai atskleisti informacijai.

Atsižvelgus į tai steigiamos naujos AB „Amber Grid“ akcijų siūlymui ir įtraukimui į prekybą reguliuojamoje rinkoje bus taikomos Vertybinių popierių įstatyme nustatytos prospekto rengimo išimtys.

2012 m. gegužės 28 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotiniame akcininkų susirinkime nuspręsta teisės aktuose nustatytais terminais atskirti nuo AB „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų perdavimo veiklą ir ją perduoti įkurtai naujai bendrovei. 2013 m. birželio 11 d. AB „Lietuvos dujos“ visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu patvirtintos AB „Lietuvos dujos“ atskyrimo sąlygos.

Pakeistas Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pakeitė Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Vartojimo kredito davėjai UAB ,,Kreditas5000“ ir UAB ,,Sving Finance“, jų pačių prašymu, buvo išbraukti iš Viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo. Bendrovės pateiktuose prašymuose nurodo, kad jos nevykdo vartojimo kreditų išdavimo veiklos.

Į Viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą įrašytas naujas vartojimo kredito davėjas – Provident Polska S.A. filialas ,,Provident Finansai“.

Papildytas Viešasis mokėjimo įstaigų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi mokėjimo įstaigų prašymus, nusprendė į Viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukti vieną mokėjimo įstaigos UAB ,,Perlo paslaugos“ ir du UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ tarpininkus.