Lietuvos bankas
2013-04-10

Pakeistos UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklės; leista pakeisti investicinio fondo „DNB akcijų fondų fondas“ taisykles;  papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Pakeistos UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomų pensijų fondų taisyklės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų „DNB pensija 1“, „DNB pensija 2“ ir „DNB pensija 3“ taisyklių pakeitimus.

Taisyklių pakeitimais mažinami maksimalūs atskaitymų iš pensijų fondų turto dydžiai. Taip pat numatyta galimybė fondų dalyviams, pasirašiusiems sutartis iki 2012 m. gruodžio 31 d., sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, raštu pranešus bendrovei nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki rugsėjo 1 d. Šiuo laikotarpiu taip pat bus galima raštu kreiptis į bendrovę ir pateikti sutikimą į fondą mokėti papildomą pensijų įmoką savo lėšomis, tačiau šią teisę turi tik dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartis iki 2012 m. pabaigos.

Taip pat leista pakeisti ir UAB „DNB investicijų valdymas“ valdomų III pakopos pensijų fondų „DNB papildoma pensija 100“ ir „DNB papildoma pensija“ taisykles.

Visi pakeitimai susiję su Pensijų kaupimo įstatymo (įsigaliojusio 2012 m. lapkričio 24 d.), Pensijų sistemos reformos ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymų pakeitimais (įsigaliojusiais 2013 m. sausio 1 d.).

Leista pakeisti investicinio fondo „DNB akcijų fondų fondas“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „DNB investicijų valdymas“ prašymą, leido pakeisti šios įmonės valdomo suderintojo investicinio fondo „DNB akcijų fondų fondas“ taisykles.

Pakeitimais nustatoma, kad šio fondo lyginamojo indekso sudėtis nebus skelbiama taisyklėse. Lyginamojo indekso sudėtis bus pateikiama fondo prospekte, pagrindinėje informacijoje investuotojams ir interneto svetainėje (www.dnb.lt).

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Į jį įrašyti šių vartojimo kredito davėjų nauji tarpininkai: UAB Ūkio banko lizingo – 23, BIGBANK AS filialo – 7, UAB ,,AČIŪ kreditas“ – 1.

Iki šiol į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą buvo įrašyti 2 057 UAB Ūkio banko lizingo, 9 UAB ,,AČIŪ kreditas“ ir 129 BIGBANK AS filialo vartojimo kredito tarpininkai.

Atnaujintas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas bus skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.