Lietuvos bankas
2013-02-19

Kredito unija AMBER įspėta, kai kurie jos vadovai privalės laikyti egzaminą; Vertybinių popierių biržos AB NASDAQ OMX Vilnius taisyklių pakeitimai ir papildymai pripažinti suderintais; leista pakeisti investicinio fondo „Prudentis Baltic Fund“ taisykles; pakeistos UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklės; papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Kredito unija AMBER įspėta, kai kurie jos vadovai privalės laikyti egzaminą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į kredito unijos AMBER (Vilnius) tikslinio inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, įspėjo kredito uniją, o kai kuriuos jos vadovus įpareigojo išlaikyti egzaminą.

Taip pat laikinai, kol kredito unija pašalins inspektavimo metu nustatytus teisės aktų pažeidimus ir veiklos trūkumus, apriboti jos skolinimo sandoriai, o indėlių, priimamų iš neprofesionalių rinkos dalyvių, palūkanų normas unija privalės nustatyti atsižvelgdama į rinkos vidurkį.

Priežiūros tarnybos atlikto inspektavimo metu nustatyta, kad kredito unija AMBER paskolas teikia tinkamai neįvertinusi prisiimamos kredito rizikos. 

Lietuvos bankas tikisi, kad pritaikytos poveikio priemonės ir laikini veiklos apribojimai paskatins šią kredito uniją atsakingiau vykdyti savo veiklą.

Vertybinių popierių biržos AB NASDAQ OMX Vilnius taisyklių pakeitimai ir papildymai pripažinti suderintais

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino suderintais vertybinių popierių biržos AB NASDAQ OMX Vilnius narystės ir prekybos taisyklių bei AB NASDAQ OMX Vilnius įmokų ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimus ir papildymus.

Taisyklių pakeitimai ir papildymai leis rinkos dalyviams plačiau naudotis AB NASDAQ OMX Vilnius prekybos vykdymo vietų (rinkų) galimybėmis: viešo akcijų pardavimo rinką naudoti savų akcijų pardavimui, likviduojamos bendrovės akcijų pardavimą vykdyti ne tik viešo akcijų pardavimo rinkoje, bet ir automatinio vykdymo sandoriams nustatyta tvarka arba oficialaus siūlymo rinkoje, atsižvelgiant į Akcinių bendrovių įstatymo 67 straipsnio nuostatas, akcijų išpirkimą neproporcingo bendrovių skaidymo atveju vykdyti Oficialių siūlymų rinkoje.

Leista pakeisti investicinio fondo „Prudentis Baltic Fund“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti investicinio fondo „Prudentis Baltic Fund“ taisykles.

Taisyklių pakeitimai susiję su tuo, kad abiejų šalių susitarimu iš UAB „Prudentis“ fondo turto valdymą perėmė UAB ,,Finasta Asset Management“. Priežiūros tarnyba leidimą šiam sandoriui davė dar 2012 m. rugsėjo 19 d.

Fondo pavadinimas keičiamas į „Finasta Baltic Fund“.

Pakeistos UAB „Swedbank investicijų valdymas“ valdomų II pakopos pensijų fondų taisyklės

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi pensijų kaupimo bendrovės UAB „Swedbank investicijų valdymas“ prašymą, patvirtino šios įmonės valdomų II pakopos pensijų fondų Pensija 1, Pensija 2, Pensija 3, Pensija 4 ir Pensija 5 taisykles.

Taisyklių pakeitimais mažinami maksimalūs atskaitymų iš pensijų fondų turto dydžiai. Taip pat numatyta galimybė fondų dalyviams, pasirašiusiems sutartis iki 2012 m. gruodžio 31 d., sustabdyti pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondą, raštu pranešus bendrovei nuo 2013 m. balandžio 1 d. iki 2013 m. rugsėjo 1 d. Šiuo laikotarpiu taip pat bus galima raštu kreiptis į bendrovę ir pateikti sutikimą į fondą mokėti papildomą pensijų įmoką savo lėšomis, tačiau šią teisę turi tik dalyviai, sudarę pensijų kaupimo sutartis iki 2012 m. pabaigos. Be to, dalyviai galės keisti pensijų kaupimo bendrovę nelaukdami, kol nuo pirmosios pensijų kaupimo sutarties sudarymo praeis 3 metai, jei II pakopos pensijos sąskaitoje yra lėšų.

Visi pakeitimai susiję su Pensijų kaupimo įstatymo (įsigaliojusio 2012 m. lapkričio 24 d.), Pensijų sistemos reformos ir Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymų pakeitimais (įsigaliojusiais 2013 m. sausio 1 d.).

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba papildė viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą. Į jį įrašyti šių vartojimo kredito davėjų nauji tarpininkai: BIGBANK AS filialo – 7, UAB ,,LATEKO LIZINGAS – 4, UAB ,,AČIŪ kreditas“ – 2.

Iki šiol į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą buvo įrašyti 109 BIGBANK AS filialo, 46 UAB ,,LATEKO LIZINGAS“ ir 7 UAB ,,AČIŪ kreditas“ vartojimo kredito tarpininkai.

Atnaujintas vartojimo kredito tarpininkų sąrašas bus skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.