Lietuvos bankas
2020-09-11
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudas pažeidimus padariusioms įmonėms, leido eiti pareigas ir priėmė kitus sprendimus.

Už teisės aktų pažeidimus, sudarant automobilių lizingo ir nuomos sutartis, UAB Sotero LT įspėta ir jai skirta 44 000 Eur bauda
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad UAB Sotero LT, valdanti prekių ženklą „Paskola23“, sudarinėjo automobilių nuomos ir lizingo sutartis, pažeisdama Vartojimo kredito įstatymo reikalavimus, todėl nebuvo užtikrinama tinkama vartojimo kredito gavėjų teisių ir interesų apsauga.

Lietuvos banko atlikto tyrimo metu nustatyta, kad bendrovė, siekdama išvengti Vartojimo kredito įstatymo ir Vartojimo kredito gavėjų kreditingumo vertinimo ir atsakingojo skolinimo nuostatų reikalavimų taikymo, sudarydavo transporto priemonių nuomos sutartis su asmenimis, kurių finansinė padėtis netenkintų minėtuose teisės aktuose nustatytų kreditingumo vertinimo reikalavimų.

Bendrovė, vertindama vartotojų kreditingumą savo tikslais, iš vartotojų surinkdavo informaciją apie vartotojo gaunamas pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus, apskaičiuodavo nuomos įmokų ir gaunamų pajamų santykį. Pagal tyrimo metu nagrinėtas sutartis nuomos įmokų suma siekdavo 76, 85 ar net 97 proc. nuomininko gaunamų pajamų. Tai gerokai daugiau nei teisės aktuose nustatyta 40 proc. visų vartojimo kredito gavėjo ir bendrų šeimos įsipareigojimų pagal vartojimo kredito sutartis bei kitas sutartis su finansų įstaigomis vidutinės įmokos dydžio ir pajamų santykio riba.

Be to, tyrimo metu buvo nustatyta, kad tikrasis vartotojų tikslas, sudarant transporto nuomos sutartis, buvo ne transporto priemonės nuoma, o jos įsigijimas. Bendrovė sudarydavo ilgalaikes nuomos sutartis (37–72 mėn.), kurių pabaigoje sumokėtas nuomos mokestis daugiau kaip du kartus viršydavo nuomojamo automobilio vertę, o likutinė jo vertė sudarydavo tik 10 proc. sutartyje nurodytos transporto priemonės vertės, todėl vartotojui ekonomiškai būdavo nenaudinga neįsigyti nuomojamo automobilio nuomos sutarties laikotarpio pabaigoje.  Įstatyme nustatyta, kad vartojimo kredito palūkanų riba, t. y. sumokėtos palūkanos, negali būti didesnės už suteikto kredito sumą.

Atsižvelgiant į minėtų ir kitų tyrimo metu nustatytų aplinkybių visumą, bendrovės sudaromos transporto priemonių nuomos sutartys pagal savo esmę ir sudarymo tikslą įvertintos kaip išperkamosios nuomos sutartys, skirtos konkrečių transporto priemonių įsigijimui finansuoti, t. y. vartojimo kredito sutartys, kurioms yra taikomi minėto įstatymo ir nuostatų reikalavimai.

Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad bendrovė, teikdama vartojimo kreditus, daugiau kaip trejus metus netikrindavo, ar vartojimo kreditą ėmę klientai yra įsirašę į sąrašą asmenų, dėl kurių yra pateikti prašymai neleisti jiems sudaryti vartojimo kredito sutarčių, kaip tai nustatyta įstatyme.

Už šiuos ir kitus pažeidimus bendrovė įspėta ir jai skirta 44 000 Eur bauda.

SatchelPay, UAB, – 5 000 Eur bauda už nuosavo kapitalo reikalavimo pažeidimą
Lietuvos bankas skyrė 5 000 Eur baudą elektroninių pinigų įstaigai SatchelPay, UAB, už tai, kad bendrovė 2019 m. gruodžio 31 d. nevykdė jai taikomo nuosavo kapitalo reikalavimo. Pagal SatchelPay, UAB, pateiktas ataskaitas, bendrovės nuosavas kapitalas praėjusių metų pabaigoje sudarė 418 tūkst. Eur. Jos nuosavo kapitalo trūkumas sudarė 3 000 Eur.

Bauda skirta atsižvelgus į tai, kad bendrovei anksčiau buvo taikytos poveikio priemonės už kitus teisės aktų pažeidimus ir į tai, kad bendrovė pažeidimą dėl nuosavo kapitalo trūkumo ištaisė 2020 m. kovo 31 d.

UAB „Changer4u” netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo
Mokėjimo įstaigos UAB „Changer4u” Lietuvos bankui pateiktų ataskaitų duomenimis, 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. kovo 31 d. bendrovės nuosavo kapitalo trūkumas sudarė 5 000 Eur. Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė taikyti poveikio priemonę – viešą paskelbimą apie nuosavo kapitalo reikalavimo netenkinimą 2019 m. gruodžio 31 d. ir 2020 m. kovo 31 d. Tokia poveikio priemonė pritaikyta atsižvelgus į tai, kad bendrovė trūkumą ištaisė 2020 m. gegužės 20 d., o anksčiau jai kitos poveikio priemonės nebuvo taikytos.

UAB „Synergy Finance“ leista patvirtinti steigiamo fondo ir keisti valdomų fondų taisykles
Valdymo įmonei UAB „Synergy Finance“ leista patvirtinti steigiamo atvirojo tipo specialiojo investicinio fondo „Synergy Global Equity Fund“ taisykles. Bendrovei taip pat leista pakeisti jos jau valdomų atvirojo tipo specialiųjų investicinių fondų taisykles. Įsigaliojus šiems pakeitimams, keičiasi šių investicinių fondų pavadinimai: „Vitality“ į „Synergy Global Momentum Fund“, „Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas“ į „Synergy Global Allocation Fund“, „Synergy Finance Europos obligacijų fondas“ į „Synergy European Bond Fund“. Įsigaliojus taisyklių pakeitimams, atnaujinamos fondų „Synergy Global Momentum Fund“ ir „Synergy Global Allocation Fund“ investavimo strategijos. Be to, visų trijų fondų taisyklėse nustatyta investicinių vienetų keitimo procedūra, nustatyta vienoda minimali investavimo suma, platinimo mokesčio dydis. Sumažintas investicinių fondų „Synergy European Bond Fund“ ir „Synergy Global Allocation Fund“ valdymo mokestis.

Leista eiti pareigas
Atsižvelgusi į finansų rinkos dalyvių prašymus ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido:

  • Olavui Hauglandui (Olav Haugland) eiti AB „Fjord Bank“ Stebėtojų tarybos pirmininko, Aaronui Michaeliui McParlanui (Aaron Michael McParlan) – AB „Fjord Bank“ Stebėtojų tarybos nario pareigas ir Danui Juzėnui – AB „Fjord Bank“ administracijos vadovo pavaduotojo pareigas;
  • Gianluca Balducci eiti PayRay UAB valdybos nario pareigas.

Viešųjų sąrašų pakeitimai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į bendrovių prašymus:

  • įrašė One underwriting, UAB, į draudimo brokerių įmonių sąrašą;
  • išbraukė GrECo Lietuva, UADBB, iš draudimo brokerių įmonių sąrašo;
  • išbraukė elektroninių pinigų įstaigos Globalnetint, UAB, tarpininkę UAB „Eurodina" iš elektroninių pinigų įstaigų sąrašo.

„LIM Verslo Trikampio NT Fondas“ prijungtas prie „Verslo Trikampio“
Atsižvelgdama į UAB BRAITIN prašymą (iki 2019 m. spalio 17 d. UAB „Lewben Investment Management“), Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino po reorganizavimo pasibaigusios uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtos investicinės bendrovės „LIM Verslo Trikampio NT Fondas“ steigimo dokumentus netekusiais galios – po reorganizacijos bendrovė prijungta prie investicinės bendrovės „Verslo Trikampis“.

Gairės draudikams, bankams ir kitiems rinkos dalyviams
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba vadovausis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos priimtomis Naudojimosi užsakomosiomis paslaugomis, kurias teikia debesijos paslaugų teikėjai, gairėmis. Draudimo įmonės turėtų laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis. Gairės taikomos nuo 2021 m. sausio 1 d., draudimo įmonėms suteikiamas dvejų metų pereinamasis laikotarpis būtiniems galiojančių susitarimų pakeitimams padaryti.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba taip pat vadovausis  Europos bankininkystės institucijos priimtomis Gairėmis dėl segmento vidutinio svertinio termino nustatymo. Bankai, finansų maklerio įmonės ir centrinės kredito unijos turėtų laikytis šiose gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis skaičiuodamos kapitalo reikalavimus pakeitimo vertybiniais popieriais pozicijoms.

***

Informaciją apie Lietuvos banko pritaikytas poveikio priemones, skundus, pateiktus dėl pritaikytų poveikio priemonių, ir jų nagrinėjimo rezultatus rasite čia.