Lietuvos bankas
2020-06-18
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė European Merchant Bank UAB ir Jungtinės Centrinės kredito unijos teiktiems kandidatams, leido trims kredito unijoms sumažinti pajinį kapitalą, priėmė kitus sprendimus.

Pritarta European Merchant Bank UAB teiktai kandidatei 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į European Merchant Bank UAB prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, leido Monikai Rimkūnaitei-Bložei eiti šio banko administracijos vadovės ir valdybos narės pareigas.

Leista eiti Jungtinės centrinės kredito unijos valdybos nario pareigas  
Atsižvelgusi į Jungtinės centrinės kredito unijos prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Mindaugui Vizbarai eiti šios centrinės kredito unijos valdybos nario pareigas.

Leista pajinį kapitalą sumažinti 3 kredito unijoms  
Į Lietuvos banką kreipėsi trys kredito unijos prašydamos leisti sumažinti pajinį kapitalą, kad jos galėtų atsiskaityti su pajininkais, kurių narystė kredito unijoje baigėsi 2019 m. Lietuvos bankas, įvertinęs, kad pajinio kapitalo sumažinimas nesukels grėsmės kredito unijų veiklos stabilumui ir patikimumui, leido sumažinti pajinį kapitalą kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ ir Mažeikių bei Trakų kredito unijoms. Iš viso šiemet Lietuvos bankas leido susimažinti pajinį kapitalą 49 kredito unijoms.

Leista Lietuvoje platinti Baltic Horizon Fund investicinius vienetus
Atsižvelgusi į Estijos valdymo įmonės Northern Horizon Capital AS prašymą ir išnagrinėjusi pateiktą informaciją bei dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Lietuvoje platinti šios įmonės valdomo alternatyviojo investicinio fondo Baltic Horizon Fund investicinius vienetus neprofesionaliesiems investuotojams.

Pritarta dėl UAB „Wise Guys Management LT“ steigiamų bendrovių 
Atsižvelgusi į UAB „Wise Guys Management LT“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė informuotiesiems investuotojams skirtų uždarojo tipo investicinių bendrovių KŪB Wise Guys Seed Fund I ir KŪB Wise Guys Pre-Seed Fund I steigimo dokumentams.

„INVL specialusis sudėtinis fondas“ taisyklės pripažintos netekusiomis galios
Atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino netekusiomis galios šios bendrovės valdomo specialiojo sudėtinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius investicinio fondo „INVL specialusis sudėtinis fondas“ taisykles.

Neprieštarauta dėl CBI Money, UAB, įsigijimo
Lietuvos bankas gavo CB Internatinal Group prašymą dėl elektroninių pinigų įstaigos CBI Money, UAB, netiesioginio įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba tokiam sandoriui neprieštaravo.

Leista įsigyti UAB „Argentum mobile“ kapitalo ir balsavimo teisių dalį
Lietuvos bankas gavo UAB Forbis group prašymą neprieštarauti dėl elektroninių pinigų įstaigos UAB „Argentum mobile“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių įsigijimo. Išnagrinėjusi pateiktą informaciją, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad UAB Forbis group įsigytų UAB „Argentum mobile“ įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 50 proc.

Viešųjų sąrašų pakeitimai  
Lietuvos banko priežiūros tarnyba, atsižvelgusi į UAB „Crowdison“ prašymą, įrašė šią bendrovę į Viešąjį sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.