Lietuvos bankas
2019-11-19
11

Nayax Europe ir „PAYTEND EUROPE” netenkino nuosavo kapitalo reikalavimo 
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad mokėjimo įstaiga Nayax Europe, UAB, ir elektroninių pinigų įstaiga UAB „PAYTEND EUROPE” 2019 m. birželio 30 d. neatitiko taikomų nuosavo kapitalo reikalavimų, nors privalo nuolat turėti nuosavą kapitalą, ne mažesnį, nei nustato įstatymas. 

Kadangi bendrovės pašalino pažeidimą per trumpą laiką, nenustatyta, kad dėl to galėjo nukentėti bendrovių klientų interesai. Atsižvelgdamas į tai, Lietuvos bankas nusprendė skirti švelnią poveikio priemonę – paviešinti pažeidimą.

Leista keisti fondo taisykles ir prijungti subfondą
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į UAB „INVL Asset Management“ prašymą, leido pakeisti bendrovės valdomo atvirojo suderintojo investicinio fondo „INVL Baltijos fondas“ taisykles ir prijungti prie jo sudėtinio suderintojo investicinio fondo „INVL sudėtinis fondas“ subfondą „INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP20“

Išduotas veiklos leidimas
Atsižvelgdama į UAB „Litcapital Fund Management“ prašymą ir išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išdavė UAB „Litcapital Fund Management“ veiklos leidimą, suteikiantį teisę valdyti informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.

Papildytas Viešasis elektroninių pinigų įstaigų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, atsižvelgdama į bendrovių prašymus, į Viešąjį elektroninių pinigų įstaigų tarpininkų sąrašą įtraukė elektroninių pinigų įstaigos UAB „IBS Lithuania“ tarpininką KogoPay (UK) Limited ir elektroninių pinigų įstaigos „Globalnetint“, UAB, tarpininką Arkanum Technologies OÜ.