Lietuvos bankas
2017-12-12
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba skyrė baudas UAB „PRO INVEST GROUP“ ir UAB „Finansų bitė“, įspėjo kredito uniją „Taupa", o taip pat priėmė skirtingus sprendimus dėl dviejų kredito unijų pertvarkymo.

Skirtos baudos UAB „PRO INVEST GROUP“ ir UAB „Finansų bitė“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, gavusi vartotojo skundą, atliko tyrimą ir nustatė, kad UAB „PRO INVEST GROUP“, suteikdama vienam gyventojui vartojimo kreditą, netinkamai įvertino jo galimybes šį kreditą grąžinti. Už tai Priežiūros tarnyba skyrė UAB „PRO INVEST GROUP“ 0,05 proc. 2016 m. bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio baudą (59 Eur). Bendrovė baudą jau sumokėjo.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko planinį tarpusavio skolinimo platformos operatoriaus UAB „Finansų bitė“ patikrinimą. Išnagrinėjus penkiasdešimt šiais metais sudarytų vartojimo kredito sutarčių, nustatyta, kad bendrovė, netinkamai vertino kredito gavėjų kreditingumą. Be to, išnagrinėjus beveik trisdešimt 2016 m. gruodžio mėn. sudarytų sutarčių, paaiškėjo, kad visais šiais atvejais bendrovė klaidingai nurodydavo bendrą vartojimo kredito sumą, o palūkanas skaičiavo ir nuo dalies bendros vartojimo kredito kainos, t. y. sutarties sudarymo mokesčio. Taip pat nustatyta, kad UAB „Finansų bitė“, veikdama kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorius, netinkamai skaičiavo atlygį už savo teikiamas paslaugas ir nesilaikė kitų vartojimo kredito gavėjų teisių apsaugą užtikrinančių reikalavimų. Už tai Priežiūros tarnyba šiai bendrovei skyrė 0,05 proc. 2016 m. bendrųjų metinių veiklos pajamų dydžio (176 Eur) baudą, kurią ji jau sumokėjo.

Įspėta kredito unija „Taupa“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba atliko neplanuotą kredito unijos „Taupa“ patikrinimą ir nustatė pažeidimų. Pasitaikė atvejų, kai suteikdama paskolas kredito unija ne visada įsitikindavo skolininkų galimybėmis grąžinti kreditą, nekontroliuodavo, kad paskolos lėšos būtų panaudotos pagal numatytą paskirtį. Be to, kredito unijos vadovai neužtikrino veiksmingų vidaus kontrolės ir kredito rizikos valdymo sistemų veikimo. Nustatyta ir kitų pažeidimų. Už tai Priežiūros tarnyba kredito uniją „Taupa“ įspėjo ir įpareigojo iki 2018 m. kovo 1 d. pašalinti nurodytus trūkumus. Kol nepašalins pažeidimų, kredito unija neturės teisės sudaryti skolinimo sandorių su asocijuotaisiais nariais, jei turimų piniginių reikalavimų ir įsipareigojimų skolininkui suma viršija 30 tūkst. Eur.

Neleista pertvarkyti „Taupkasės
Lietuvos bankas, išnagrinėjęs „Taupkasės“, kredito unijos, prašymą dėl leidimo ją pertvarkyti, nustatė, kad unija nėra pasirengusi vykdyti reikalavimų, kurie nustatyti banko licencijai gauti. Lietuvos banko sprendimas motyvuojamas tuo, kad „Taupkasės“ nuosavo kapitalo dalių suma yra mažesnė, nei nustatyta teisės aktuose. Be to, unijos pateiktuose dokumentuose nebuvo aiškiai ir išsamiai atsakyta, kokiomis priemonėmis būtų užtikrinta tvari banko veikla, kaip būtų didinama kapitalo bazė, pritraukiami strateginiai investuotojai. Kredito unija taip pat nepateikė dokumentų, patvirtinančių būsimo akcininko finansinį pajėgumą.

Lietuvos banko sprendimą atsisakyti išduoti sutikimą pertvarkymui nulėmė ir anksčiau atliktų kredito unijos veiklos patikrinimų ir tyrimų rezultatai. Šis finansų rinkos dalyvis, veikdamas kaip kredito unija, nesugebėjo užtikrinti saugios ir patikimos veiklos, o banko licenciją turintys finansų rinkos dalyviai privalo užtikrinti dar griežtesnių, nei nustatyti kredito unijoms, reikalavimų laikymąsi.

Dėl minėtų priežasčių „Taupkasei“, kredito unijai, atsisakyta išduoti sutikimą pertvarkymui į uždarąją akcinę bendrovę, turinčią specializuoto banko licenciją.

Leista pertvarkyti Rato kredito uniją
Atsižvelgdama į Rato kredito unijos prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba sutiko, kad ji pradėtų pertvarkymo į akcinę bendrovę, turinčią specializuoto banko licenciją, procedūras. Pertvarkoma kredito unija kaip bankas galės veikti tuo atveju, jei jai bus išduota specializuoto banko licencija.