Lietuvos bankas
2017-06-16
11

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė „Lords LB Special Fund V“ taisyklėms, įspėjo UAB „Synergy finance“, leido AB „Lietuvos draudimas“ grąžinti subordinuotąją paskolą ir priėmė sprendimą dėl „Multi Asset Selection Fund“.

Pritarta „Lords LB Special Fund V“ taisyklėms
Atsižvelgdama į UAB ,,Lords LB Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Lords LB Special Fund V“ taisyklėms.

Įspėta UAB „Synergy finance“
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo UAB „Synergy finance“ už tai, kad tirtais atvejais ji tinkamai neįsitikino, jog norintieji investuoti į kolektyvinius investavimo subjektus atitinka informuotiesiems investuotojams keliamus reikalavimus. Be to, bendrovės vidaus tvarkos dokumentuose nebuvo tinkamai apibrėžtos Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos kontrolės procedūros, nebuvo numatyti tikrinimų atrankos metodai, dėl to buvo pažeisti Grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo metodikos reikalavimai.

Sprendimas dėl „Multi Asset Selection Fund“
Atsižvelgdama į UAB „Orion Asset Management“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido informuotiesiems investuotojams skirtam investiciniam fondui „Multi Asset Selection Fund“, kurį valdo UAB „Orion Asset Management“, netaikyti reikalavimo investuoti ne daugiau kaip 30 proc. fondo turto į vieno emitento akcijas. Šis leidimas galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

AB „Lietuvos draudimas“ leista grąžinti subordinuotąją paskolą
Atsižvelgdama į AB „Lietuvos draudimas“ prašymą, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido bendrovei grąžinti 10 mln. Eur subordinuotąją paskolą kartu su grąžinimo dieną susikaupusiomis ir nesumokėtomis palūkanomis.