Lietuvos bankas
2012-08-29

Įspėjo UADBB „Draudimo partneriai“ dėl teisės aktų pažeidimo

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nustatė, kad UADBB „Draudimo partneriai“ pažeidė draudimo tarpininkavimo veiklą reglamentuojančių teisės aktų normas, įtvirtinančias draudimo brokerių įmonių ketvirčio finansinių ataskaitų ir statistinės apyskaitos teikimo Priežiūros tarnybai reikalavimus. Bendrovė vėlavo pateikti Priežiūros tarnybai 2012 m. pirmojo pusmečio finansines ataskaitas ir draudimo tarpininkavimo veiklos statistinę apyskaitą.

Todėl Priežiūros tarnyba nutarė UADBB „Draudimo partneriai“ taikyti poveikio priemonę – įspėjimą, numatytą Draudimo įstatymo 204 straipsnyje.

Papildyti viešieji vartojimo kredito davėjų ir vartojimo kredito tarpininkų sąrašai

Į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė UAB ,,AČIŪ kreditas“.

Taip pat papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas: į jį vartojimo kredito davėjo UAB ,,Šiaulių banko lizingas“ 1 vartojimo kredito tarpininkas, vartojimo kredito davėjo UAB ,,General Financing“ 8 vartojimo kredito tarpininkai, vartojimo kredito davėjo UAB Ūkio banko lizingas 15 vartojimo kredito tarpininkų.

Iki šiol į sąrašą buvo įrašyti 24 UAB ,,Šiaulių banko lizingas“, 1 927 UAB Ūkio banko lizingas ir apie 400 UAB ,,General Financing“ vartojimo kredito tarpininkų.

Papildyti sąrašai skelbiami Lietuvos banko interneto svetainėje.

Leido patvirtinti LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I ir LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND II taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido UAB „Lords LB Asset Management“ patvirtinti dviejų naujų šios valdymo įmonės sudaromų uždaro tipo specialiojo privataus kapitalo investicinių fondų LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I ir LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND II taisykles. Taip pat leista pasirinkti depozitoriumu AB SEB banką.

Abu fondai skirti tik profesionaliems investuotojams, siekiantiems per ilgą laikotarpį gauti kapitalo vertės prieaugį iš investicijų į augančias įmones, turinčias didelį nuosavo kapitalo poreikį investicijoms.

UAB „Lords LB Asset Management“ šiuo metu valdo 5 nekilnojamojo turto fondus.