Lietuvos bankas
2016-01-20
11

Vienai mokėjimo įstaigai – bauda, dviem – įspėjimai; bendrovei „SST brokeris“ – draudimo brokerių įmonės veiklos licencija; UAB „SEB gyvybės draudimas“ – gyvybės draudimo įmonių, vykdančių pensijų anuitetų veiklą, sąraše

Vienai mokėjimo įstaigai – bauda, dviem – įspėjimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už mokėjimo įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą mokėjimo įstaigai UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ skyrė baudą, o UAB „Mažeikių butų ūkis“ ir UAB „Visagino būstas“ – po įspėjimą.

Nustatyta, kad visos trys mokėjimo įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka nepranešė priežiūros institucijai apie numatomus vadovų pakeitimus. Be to, UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ teisės aktų nustatyta tvarka neinformavo priežiūros institucijos apie duomenų, kurie buvo pateikti mokėjimo įstaigos licencijai gauti, pasikeitimą. Šiai įstaigai bauda, sudaranti 1 proc. metinių mokėjimo paslaugų pajamų dydžio (128 Eur), skirta atsižvelgus į pažeidimų trukmę, mastą ir kitas aplinkybes.

Bendrovei „SST brokeris“ – draudimo brokerių įmonės veiklos licencija

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi steigiamos UADBB „SST brokeris“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė išduoti šiai įmonei draudimo brokerių įmonės veiklos licenciją. Ši licencija suteikia teisę vykdyti draudimo tarpininkavimo veiklą.

UAB „SEB gyvybės draudimas“ – gyvybės draudimo įmonių, vykdančių pensijų anuitetų veiklą, sąraše

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „SEB gyvybės draudimas“ prašymą, įtraukė šią bendrovę į gyvybės draudimo įmonių, vykdančių pensijų anuitetų veiklą, sąrašą.

UAB „SEB gyvybės draudimas“ – trečioji įmonė šiame sąraše, į jį taip pat įrašytos – gyvybės draudimo UAB „Bonum Publicum“ ir „ERGO Life Insurance SE“.

II pakopos pensijų fondų dalyviai, kuriems, atsižvelgiant į jų sukauptą sumą, atsiranda pareiga įsigyti pensijų anuitetą, gali kreiptis į šiame sąraše esančias įmones ir pasirinkti vieną iš jų siūlomų pensijų anuitetų.