Lietuvos bankas
2016-01-06
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

UAB „Lords LB Asset Management“ leista platinti profesionaliesiems investuotojams skirto fondo „Energy and Infrastructure Baltic Fund“ vienetus; leista tapti AB „Citadele“ banko valdybos nare; papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

UAB „Lords LB Asset Management“ leista platinti profesionaliesiems investuotojams skirto fondo „Energy and Infrastructure Baltic Fund“ vienetus

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Lords LB Asset Management“ prašymą ir susijusią medžiagą, sutiko, kad valdymo įmonė Lietuvos Respublikoje profesionaliesiems investuotojams platintų uždarojo tipo profesionaliesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Energy and Infrastructure Baltic Fund“ vienetus.

UAB „Lords LB Asset Management“ yra pirmoji Lietuvoje valdymo įmonė, kuriai išduota profesionaliesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymo įmonės licencija. Tokią licenciją įmonei dar 2015 m. birželį suteikė Lietuvos banko valdyba. Licencija suteikia įmonei teisę platinti Lietuvos Respublikoje ar kitoje valstybėje narėje įsteigto profesionaliesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto investicinius vienetus ar akcijas ir kitose valstybėse narėse.

Šiuo metu valdymo įmonė UAB „Lords LB Asset Management“ valdo 5 pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikiančius ir 4 informuotiesiems investuotojams skirtus kolektyvinio investavimo subjektus.         

Leista tapti AB „Citadele“ banko valdybos nare

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Dacei Priedei (Dace Priede) tapti  AB „Citadele“ banko valdybos nare.

Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Amberio kreditas“ prašymą, įrašė šią įmonę į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.