Lietuvos bankas
2015-12-23
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

AB „Pieno žvaigždės“ įspėta už netinkamą esminių įvykių atskleidimą;  įspėta mokėjimo įstaiga UAB „Panevėžio būstas“; patvirtintas AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų prospektas; papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

AB „Pieno žvaigždės“ įspėta už netinkamą esminių įvykių atskleidimą

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, įvertinusi atlikto planinio AB „Pieno žvaigždės“ reglamentuojamos informacijos atskleidimo tyrimo rezultatus, nusprendė įspėti bendrovę už esminių įvykių skelbimo pažeidimus.

Tyrimo metu Priežiūros tarnyba nustatė, kad AB „Pieno žvaigždės“ valdyba, 2015 m. balandžio 2 d. posėdyje nusprendusi siūlyti akcininkų susirinkimui patvirtinti dividendus, apie tai paskelbė nesilaikydama Vertybinių popierių įstatymo reikalavimų. Taip pat tikrinamu laikotarpiu bendrovės valdybai patvirtinus preliminarius tarpinių laikotarpių veiklos rezultatus jie, kaip viešai neatskleista informacija, užuot paskelbti nedelsiant po jų patvirtinimo, buvo paskelbti tik praėjus tam tikram laikui, kaip tarpinė informacija.

Be to, nustatyta, kad 2014 m. rugpjūčio mėn. delsdama viešai, teisės aktų nustatyta tvarka paaiškinti su pieno produkcijos įvežimo į Rusijos Federaciją apribojimu susijusią situaciją, AB „Pieno žvaigždės“ veikė nerūpestingai ir neatsižvelgė į Viešai neatskleistos informacijos konfidencialumo užtikrinimo ir atskleidimo taisyklių reikalavimus.

Skiriant sankciją atsižvelgta į tai, kad nebuvo nustatyta žala, neteisėtų pajamų gavimo faktų ar kitos pažeidimus sunkinančios aplinkybės, taip pat bendrovė įsipareigojo atsižvelgti į tyrimo išvadoje nustatytus trūkumus ir pažeidimus.

Įspėta mokėjimo įstaiga UAB „Panevėžio būstas“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba už mokėjimo įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nesilaikymą įspėjo mokėjimo įstaigą UAB „Panevėžio būstas“.

UAB „Panevėžio būstas“ teisės aktų nustatyta tvarka nepranešė priežiūros institucijai apie numatomus vadovų pakeitimus. Bendrovė informavo, kad ėmėsi priemonių išvengti panašių pažeidimų ateityje.

Patvirtintas AB „INVL Baltic Real Estate“ akcijų prospektas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba patvirtino AB „INVL Baltic Real Estate“ iki 28 773 748 išleidžiamų naujų paprastųjų vardinių akcijų prospektą, skirtą viešam siūlymui pateikti ir įtraukti į prekybą AB „NASDAQ Vilnius“. Vienos akcijos nominalioji vertė yra 0,29, emisijos kaina 0,40 Eur.

Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi TeliaSonera Finance AB Lietuvos filialo prašymą, įrašė šią įmonę į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.

Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.