Lietuvos bankas
2015-09-29
  • Priežiūros tarnybos sprendimai.jpg
     
11

Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis; pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario kandidatūrai;  papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas

Priežiūros institucija ir draudimo įmonės vadovausis „Mokumas II“ gairėmis

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė vadovautis Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos paskelbtomis naujosios draudimo įmonių mokumo vertinimo sistemos „Mokumas II“ antrojo rinkinio gairėmis. Draudimo įmonės taip pat privalės laikytis gairėse nustatytų rekomendacijų ir jomis vadovautis. Vykdydama jai pavestas draudimo rinkos priežiūros funkcijas, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba prižiūrės, kaip draudimo įmonės laikosi šių gairių.
Priežiūros tarnyba priėmė sprendimą vadovautis septyniomis iš devynių antrojo rinkinio gairių – tai:
- Metodų, pagal kuriuos nustatomos rinkos dalys ataskaitoms rengti, gairės;
- Ataskaitų teikimo finansinio stabilumo tikslais gairės;
- Gairės dėl padėties atkūrimo laikotarpio pratęsimo išskirtinėmis neigiamomis aplinkybėmis;
- Ilgalaikių garantijų priemonių įgyvendinimo gairės;
- Sistemingo keitimosi informacija kolegijose gairės;
- Turto ir įsipareigojimų, išskyrus techninius atidėjinius, pripažinimo ir vertinimo gairės.

Valdymo sistemos gairių bei Savo rizikos ir mokumo vertinimo gairių nuostatos bus perkeltos į Lietuvos banko valdybos nutarimus.

Gairės skelbiamos Lietuvos banko interneto svetainėje.

Pritarta UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario kandidatūrai
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba nusprendė pritarti Sigurdo Austino (Sigurd Austin), pretenduojančio eiti UAB DK „PZU Lietuva“ valdybos nario pareigas, kandidatūrai.

Papildytas viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas
Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi UAB „Baltijos kredito sprendimai“ prašymą, įrašė šią įmonę į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
Viešasis vartojimo kredito davėjų sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.