Lietuvos bankas
2012-07-12

Lieka iki šiol buvusi maksimali techninė palūkanų norma

Nepakeista maksimali techninė palūkanų norma, kurią naudoja gyvybės draudimo įmonės, skaičiuodamos žalos padengimo techninį atidėjinį. Pagal Draudimo priežiūros komisijos, kurios funkcijas perėmė Lietuvos bankas, 2011 m. gruodžio 28 d. nutarimą Nr. N-486, maksimali techninė palūkanų norma yra 2,63 %.

Priežiūros institucija maksimalią techninę palūkanų normą turi nustatyti kas ketvirtį.

Papildytas viešasis vartojimo kredito tarpininkų sąrašas

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įrašė vartojimo kredito davėjo UAB „Ūkio banko lizingas“ 61 naują vartojimo kredito tarpininką ir vartojimo kredito davėjo UAB „Lateko lizingas“ 7 vartojimo kredito tarpininkus į viešąjį vartojimo kredito tarpininkų sąrašą.

Iki šiol į tą sąrašą buvo įrašyti 1 832 UAB „Ūkio banko lizingas“ ir 25 UAB „Lateko lizingas“ vartojimo kredito tarpininkai.

Papildytas sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.

Galės įsigyti mokėjimo įstaigos SOLLO, UAB akcijų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštarauja, kad Jolanta Bivainytė tiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos SOLLO, UAB, kvalifikuotąją įstatinio kapitalo ir (arba) balsavimo teisių dalį tiek, kad SOLLO, UAB, taptų kontroliuojama.

SOLLO, UAB mokėjimo įstaigos licencija, suteikianti teisę teikti mokėjimo paslaugą − pinigų perlaidas, išduota 2011 m. vasario 24 d.

Duotas leidimas tapti AB DNB banko valdybos nariu ir administracijos vadovo pavaduotoju

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido Perui Weidemannui (Per Weidemann) tapti AB DNB banko valdybos nariu ir administracijos vadovo pavaduotoju.