Lietuvos bankas
2015-03-24
11

Pritarta UAB „Mundus“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms; suderinti Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo įmokų nustatymo ir mokėjimo taisyklių pakeitimai; UAB „Everyday Finance“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Pritarta UAB „Mundus“ steigiamo investicinio fondo taisyklėms

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi valdymo įmonės UAB „Mundus“ prašymą ir susijusią medžiagą, nusprendė pritarti šios įmonės steigiamo atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto rizikos kapitalo investicinio fondo „MUNDUS Bridge Finance“ taisyklėms.

Valdymo įmonė teisę valdyti kolektyvinio investavimo subjektus, įsteigtus pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, turi nuo 2014 m. gruodžio mėn.

Suderinti Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo įmokų nustatymo ir mokėjimo taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba, išnagrinėjusi Lietuvos centrinio vertybinių popierių depozitoriumo įmokų nustatymo ir mokėjimo taisyklių pakeitimus, juos pripažino suderintais.

Taisyklių pakeitimai susiję su euro įvedimu Lietuvoje – įmokų dydžiai, kurie buvo nurodyti litais, pakeičiami į eurus.

UAB „Everyday Finance“ išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo

Vartojimo kredito davėjo UAB „Everyday Finance“ prašymu Lietuvos banko Priežiūros tarnyba išbraukė šią bendrovę iš viešojo vartojimo kredito davėjų sąrašo, kuriame ji buvo nuo 2013 m. liepos mėn.

Bendrovė nėra suteikusi vartojimo kreditų nuo veiklos pradžios ir neketina vykdyti šios veiklos.