Lietuvos bankas
2015-01-28
11

Įspėta UADBB „VK draudimas“; UAB „JG Investment Management“ įsigyja trečdalį UAB ,,Orion Asset Management“ akcijų; „Prudentis“ steigia fondą informuotiesiems investuotojams; Lietuvos bankas leido pakeisti „ZPR Global Equity Fund“ taisykles

Įspėta UADBB „VK draudimas“

Atsižvelgdama į UADBB „VK draudimas“ tikslinio patikrinimo rezultatus, Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įspėjo šią įmonę dėl teisės aktų pažeidimų.

Patikrinimo metu nustatyta, jog draudimo brokerių įmonės buhalterinės apskaitos sistema neužtikrino, kad būtų tinkamai fiksuojamos finansinės ir ūkinės operacijos buhalterinėje apskaitoje ir kad finansinės ataskaitos rodytų tikrą draudimo brokerių įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus.

UAB „JG Investment Management“ įsigyja trečdalį UAB ,,Orion Asset Management“ akcijų

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba neprieštaravo, kad UAB „JG Investment Management“ įsigytų 34,06 proc. valdymo įmonės UAB ,,Orion Asset Management“ balsavimo teisių ir įstatinio kapitalo dalį.

„Prudentis“ steigia fondą informuotiesiems investuotojams

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė UAB „Prudentis“ steigiamo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Prudentis Fund“ taisyklėms.

Iki šiol UAB „Prudentis“ jau valdė tris kolektyvinio investavimo subjektus.

Informuotieji investuotojai yra nauja investuotojų kategorija, atsiradusi Lietuvos Respublikos Seimui 2013 m. birželio mėn. priėmus Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą.

Lietuvos bankas leido pakeisti „ZPR Global Equity Fund“ taisykles

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba leido pakeisti UAB„Orion Asset Management“ nuo 2004 m. valdomo suderintojo investicinio fondo „ZPR Global Equity Fund“ taisykles.

Taisyklių pakeitimai susiję su euro įvedimu, atlyginimo depozitoriumui pakeitimu ir kt.

UAB „Orion Asset Management“ šiuo metu valdo 9 kolektyvinio investavimo subjektus.