Lietuvos bankas
2014-08-19
11

AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikoma emitentu; UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ tarpininku tapo UAB „Stilsena

AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikoma emitentu

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba AB „Klaipėdos baldai“ prašymu nusprendė AB „Klaipėdos baldai“ nebelaikyti emitentu.

2014 m. sausio 30 d. neeiliniame visuotiniame AB „Klaipėdos baldai“ akcininkų susirinkime buvo nuspręsta išbraukti AB „Klaipėdos baldai“ iš vertybinių popierių biržos „NASDAQ OMX Vilnius“ Papildomojo prekybos sąrašo ir nebesiūlyti bendrovės akcijų viešai.

UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ tarpininku tapo UAB „Stilsena“

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba įtraukė mokėjimo įstaigos UAB ,,Virtualių paslaugų operatorius“ tarpininką UAB ,,Stilsena“ į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą.

Dabar į viešąjį mokėjimo įstaigų sąrašą įtraukta 10 mokėjimo įstaigos UAB „Virtualių paslaugų operatorius“ tarpininkų. Sąrašas skelbiamas Lietuvos banko interneto svetainėje.