Lietuvos bankas
2024-01-04
11

Lietuvos bankas skelbia šių metų finansų rinkos dalyvių patikrinimo planą. Jame – 34 finansų įstaigos. Daugiausia dėmesio bus skiriama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijai ir tam, kaip valdomos su informacinėmis technologijomis ir kibernetiniu saugumu susijusios rizikos.

„Viešai skelbiami patikrinimai suteikia finansų rinkai atvirumo ir daugiau aiškumo, kurioms priežiūros sritims teikiame prioritetus. Be patikrinimų ir vertinimo vizitų, esame suplanavę atlikti reikšmingą skaičių įvairių sričių rizikų analizių ir tyrimų, kurių rezultatais proaktyviai pasidalysime su visais finansų rinkos dalyviais. Taip pat teiksime rekomendacijas ir lūkesčių laiškus, toliau organizuosime mokymus. Kiekvienais metais, be patikrinimų, skiriame daug dėmesio rinkos dalyvių konsultacijoms“, – sako Lietuvos banko valdybos narys Simonas Krėpšta.

Be minėtų sričių, Lietuvos bankas tikrins, kaip valdoma kredito rizika, įgyvendinami tarptautinių sankcijų reikalavimai, kaip teikiamos investicinės paslaugos, siūlomi draudimo produktai ir užtikrinami vidaus kontrolės reikalavimai. 

Šiemet pagal planą Lietuvos banko specialistai numato patikrinti šiuos finansų rinkos dalyvius: 17 elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų, 5 draudimo įmones, 4 bankus, 3 nepriklausomus kredito, susijusio su nekilnojamuoju turtu, tarpininkus, 2 emitentus, po 1 kredito uniją, finansų maklerio ir valdymo įmonę. Jie atrinkti vadovaujantis rizika pagrįstos priežiūros ir ekspertinio vertinimo principais. Su patikrinimo planu galima susipažinti čia. 

Be planinių patikrinimų, Lietuvos bankas, reaguodamas į finansų rinkos dalyvių veiklos pokyčius, skundus ir vertindamas rizikas, atlieka patikrinimus ir be išankstinio perspėjimo. Be to, taip pat galimi Europos Centrinio Banko (ECB) tiesiogiai prižiūrimų bankų inspektavimai (atliekami kartu su ECB ekspertais). 

Planinių patikrinimų planus Lietuvos bankas skelbia nuo 2017 m. Taip siekiama užtikrinti sklandesnį ir konstruktyvesnį priežiūros institucijos ir finansų rinkos dalyvių bendradarbiavimą. Išankstinis patikrinimų paskelbimas kartu yra ir prevencinė priemonė – finansų įstaigoms suteikiama galimybė iš anksto vertinti galimus veiklos trūkumus ir juos pašalinti. Dėl to patikrinimo procesas vyksta kur kas sparčiau ir efektyviau.

2017-2024 m. finansų rinkų dalyvių tikrinimo planai