Lietuvos bankas
2024-02-22
11

Šiais metais Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams planuoja surengti 16 konsultacinių renginių. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas kriptoturto paslaugų reguliavimui, sukčiavimo ir pinigų plovimo prevencijai.

„Matome didėjantį konsultacinių renginių poreikį, tą liudija ir gausėjantis dalyvių skaičius. Stengiamės atsižvelgti į finansų rinkos dalyviams aktualiausias temas arba sritis, kur įžvelgiame didžiausią rizikos pasireiškimo tikimybę“, – sako Arūnas Raišutis, Lietuvos banko Teisės ir licencijavimo departamento direktorius.

Šiais metais centrinis bankas daug dėmesio skirs reguliavimo naujovėms – aptars Kriptoturto rinkų reglamentą (MiCA) ir Skaitmeninės veiklos atsparumo reglamentą (DORA), Alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFM) ir Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų (UCITS) direktyvas. Taip pat, atsižvelgdami į finansų rinkos dalyvių prašymus dėl praktinių situacijų analizės, Lietuvos banko specialistai aptars patikrinimuose dažniausiai fiksuojamus trūkumus ir pateiks gerosios praktikos pavyzdžių, atsakys į su tvarumu susijusios informacijos atskleidimo klausimus, paaiškins su nuosavo kapitalo ir likvidumo atsargos vertinimo procesą. 

Artimiausias renginys „AIFM ir UCITS direktyvų peržiūra: esminiai pakeitimai" vyks 2024 m. vasario 28 d. Jis skirtas kolektyvinio investavimo subjektų atstovams. Visus planuojamus renginius rasite čia

Be to, Lietuvos bankas neapsiriboja vien savo konsultaciniais renginiais, bet aktyviai prisideda ir prie Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro inicijuojamų mokymų ar renginių.

Praėjusiais metais Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams surengė 13 konsultacinių renginių. Juose dalyvavo beveik 2 000 klausytojų – penktadaliu daugiau nei 2022 m. Daugiausia dėmesio sulaukė renginiai, skirti kriptoturto paslaugų reguliavimui, sukčiavimo prevencijai ir elektroninių pinigų bei mokėjimo įstaigų riziką mažinančios priežiūros ir mokėjimo paslaugų aktualijoms aptarti.

Nuo 2020-ųjų kiekvienų metų pabaigoje Lietuvos bankas apklausia finansų rinkos dalyvius ir, įvertinęs išsakytą poreikį, rengia ateinančių metų konsultacinių renginių planą.