Lietuvos bankas
Konsultacinių renginių planas


Lietuvos bankas skelbia planuojamus konsultacinius renginius finansų rinkos dalyviams. Atkreipiame dėmesį, kad planuojamų renginių temos ar organizavimo terminai gali keistis. 
Konkrečias renginių datas kviečiame sekti Lietuvos banko įvykių ir renginių kalendoriuje

Neradote Jums aktualios temos? Užpildykite formą pateikdami savo pasiūlymą konsultacinio renginio temai.

2024 m. konsultacinių renginių kalendorius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Su tvarumu susijusios informacijos atskleidimas draudimo rinkoje (SFDR ir POG atitiktis)      
Licencijavimo aktualijos      
Paslaugų teikimas per tarpininkus: reguliavimas, gerosios praktikos apžvalga ir rekomendacijos       
AIFM ir UCITS direktyvų peržiūra: esminiai pakeitimai      
PPTFP srities patikrinimų apžvalga, dažniausi trūkumai ir geroji praktika       
Rizikos valdymo gairės      
Pasirengimas MiCA nuostatų taikymui      
Sukčiavimo prevencijos gairės: praktiniai įgyvendinimo aspektai      
„Bazelis III“ reformą įgyvendinantys esminiai CRD ir CRR pakeitimai      
DORA reglamentas: reikalavimai dėl IRT rizikos valdymo      
Sutelktinis finansavimas – vieni europinio reguliavimo metai      
Naujovės IISKIS autorizavimo srityje      
Mokėjimo paslaugų teikimo aktualijos      
Prudencinės EPĮ ir MĮ priežiūros aktualijos      
Banko vidaus kapitalo ir likvidumo atsargos vertinimo procesas LSI bankams      
Mokumas II aktualijos      
Paskutinė atnaujinimo data: 2024-02-22