Lietuvos bankas
2023-02-15
11

Lietuvos bankas šiais metais planuoja surengti 15 konsultacinių renginių, kuriuose, atsižvelgus į išsakytus poreikius, bus aptariamos finansų rinkos dalyviams rūpimos temos, aktualijos. 

„Šie konsultaciniai renginiai yra viena iš mūsų konstruktyvaus bendradarbiavimo su finansų rinkos dalyviais formų. Dalijamės naujovėmis reguliavimo srityje, pateikiame gerosios praktikos pavyzdžių, rekomendacijų, išsakome lūkesčius, o iš dalyvių gauname grįžtamąjį ryšį“, – sako Lietuvos banko Finansinių paslaugų ir rinkų priežiūros departamento direktorius Vaidas Cibas.

Nuo 2020-ųjų kiekvienų metų pabaigoje Lietuvos bankas apklausia finansų rinkos dalyvius dėl konsultacinių renginių ir vertina išsakytą poreikį, rengdamas ateinančių metų konsultacinių renginių planą. 2022 m. respondentai pabrėžė renginių, susijusių su tvarumo (informacijos atskleidimo) ir pinigų plovimo prevencijos sritimis, poreikį. Jie taip pat pageidavo renginių rizikos valdymo, piktnaudžiavimo rinka prevencijos, veiklos tęstinumo klausimais. Lietuvos bankas atsižvelgė į išsakytus poreikius. Be to, siekdamas didinti finansų rinkos dalyvių atsparumą sukčiavimui, centrinis bankas organizuos konsultacinius renginius ir šia tema. 

Artimiausią renginį Patikrinimų procesas ir patikrinimų metu nustatytos dažniausios klaidos 2022 m., skirtą elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, planuojama surengti kovą. Visus numatomus renginius rasite čia.

2022 m. Lietuvos bankas finansų rinkos dalyviams surengė 14 skirtingo pobūdžio konsultacinių renginių. Viename jų dalyvavo vidutiniškai 108 dalyviai, iš viso apie 1 500 klausytojų. Daugiausia dėmesio sulaukė 4 renginiai (Mokėjimo paslaugų teikimo aktualijos, Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų organizacinė struktūra ir valdymas, Vidaus audito vaidmuo įstaigoje ir klientų lėšų apsauga mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų atskaitomybės aktualijos ir sąskaitų atidarymo kredito įstaigose iššūkiai), tiesiogiai skirti elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų atstovams, jų lankomumo vidurkis viršijo 230. 


Lietuvos banko konsultaciniai priežiūros renginiai: šių metų akcentai – tvarumas ir sukčiavimo prevencija