Lietuvos bankas
2020-09-23
11

Spalio 1 d. Lietuvos bankas kviečia stebėti virtualią tarptautinę konferenciją „Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija: nuo iššūkių iki galimybių“. Joje – naujausios viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės iniciatyvos, reguliavimo pokyčiai, rizikos vengimo problema ir kovos su finansiniais nusikaltimais strategijos, pagrįstos konkrečių atvejų analize. 

„Kova su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu yra efektyviausia, kai suvienijamos bendros priežiūros, teisėsaugos, finansų rinkos dalyvių pastangos. Konferencijoje pristatysime šiuo metu kuriamo Pinigų plovimo prevencijos kompetencijos centro idėją ir tikslus, aptarsime kitas priemones kovai su pinigų plovimu ir jų efektyvumą“, – sako Jekaterina Govina, Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktorė. 

Konferenciją organizuoja Lietuvos bankas kartu su ACAMS Baltics Chapter, FinTechHub ir Lietuvos bankų asociacija. Ji skirta profesionalams, kovojantiems su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu, tačiau konferenciją galės stebėti visi, kam ši sritis yra aktuali.

Konferencijoje bus diskutuojama, ką ir kuriose pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityse reikėtų tobulinti, kaip šiose srityse stiprinti viešojo ir privačiojo sektorių bendradarbiavimą. Priežiūros ir finansų žvalgybos institucijų ekspertai kartu su finansų rinkos dalyvių bei FinTech sektoriaus asociacijų atstovais dalysis informacija apie kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu priemones, taip pat apie iššūkius, su kuriais susiduria, ir apie galimybes, kurias mato ateityje, siekdami stiprinti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos sistemą.  

Renginys bus suskirstytas į atskiras dalis, skirtas pranešimams, diskusijoms ir mokymams. Pastarosiose daugiausia dėmesio bus skiriama kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu iššūkiams, o diskusijų metu bus tiriamos veiksmingesnės kovos su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu sistemos galimybės. 

Konferenciją bus galima stebėti tiesiogiai Lietuvos banko interneto svetainėje, registruotis nereikia. Renginys vyks lietuvių ir anglų kalbomis.

Išsamią programą rasite pagal šią nuorodą