Lietuvos bankas
2023-03-22
11

Lietuvos bankas, atsižvelgęs į 2022 m. atliktų patikrinimų rezultatus, atkreipia emitentų dėmesį į pastebėtas dažniausias klaidas rengiant finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir atskleidžiant nefinansinę informaciją. Kartu Lietuvos bankas teikia rekomendaciją, kaip gerinti reglamentuojamos informacijos atskleidimo kokybę.

Lietuvos bankas kasmet atlieka patikrinimus, kurių tikslas – nustatyti, ar emitentų finansinės ataskaitos yra parengtos pagal TFAS reikalavimus, o metinis ar pusmečio pranešimas atitinka teisės aktų reikalavimus. Patikrinimų metu įvertinama ir tai, kaip emitentai atsižvelgė į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) kiekvienais metais skelbiamas prioritetines tikrintinas emitentų metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo sritis (angl. European common enforcement priorities). Šios sritys nustatomos siekiant vienodai taikyti TFAS ir atskleisti nefinansinę informaciją nuosekliai visoje Europos Sąjungos rinkoje. 

ESMA yra nustačiusi 2022 m. ataskaitų prioritetines tikrintinas sritis ir į jas emitentai turi atsižvelgti. Šios sritys apima Rusijos invazijos į Ukrainą, makroekonominės aplinkos ir su klimatu susijusių klausimų poveikio atskleidimą finansinėse ir nefinansinėse ataskaitose. Jose taip pat pabrėžta išsamios informacijos atskleidimo svarba pagal Taksonomijos reglamento 8 straipsnį. 

Taip pat emitentams reikia atsižvelgti į 2022 m. kovo 14 d. ESMA rekomendacijas dėl informacijos, susijusios su Rusijos invazija į Ukrainą. Skelbdami informaciją, jie turi pateikti kokybinę ir kiekybinę informaciją apie faktinį ir numatomą tiesioginį ir netiesioginį Rusijos invazijos į Ukrainą poveikį jų verslo veiklai, rinkoms, tiekimo grandinėms, finansinei padėčiai, veiklos rezultatams ir pan. Taip pat būtina pažymėti šiose srityse per 2022 m. įvykusį pokytį ir turi būti užtikrinamas ne tik Rusijai taikomų, bet ir kitų tarptautinių sankcijų reikalavimų laikymasis.

Lietuvos banko informacija emitentams dėl apskaitos ir reglamentuojamos informacijos atskleidimo (231.2 KB download icon)