Lietuvos bankas
2022-03-16
11

Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į patikrinimų rezultatus ir aktualią teismų praktiką, atkreipia emitentų dėmesį į 2021 m. pastebėtas dažniausias  klaidas rengiant finansines ataskaitas pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS) ir atskleidžiant nefinansinę informaciją. Kartu Lietuvos bankas teikia rekomendacijų reglamentuojamos informacijos atskleidimo kokybei gerinti.  

Lietuvos bankas kasmet atlieka patikrinimus, kurių tikslas – nustatyti, ar emitentų finansinės ataskaitos yra parengtos pagal TFAS reikalavimus, o metinis ar pusmečio pranešimas atitinka teisės aktų reikalavimus. Patikrinimų metu įvertinama ir tai, kaip emitentai atsižvelgė į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (angl. European Securities and Markets Authority, ESMA) kiekvienais metais skelbiamas prioritetines tikrintinas emitentų metinių finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo sritis (angl. European common enforcement priorities). Šios sritys nustatomos siekiant vienodai taikyti TFAS ir atskleisti nefinansinę informaciją nuosekliai visoje Europos Sąjungos rinkoje. ESMA yra nustačiusi prioritetines 2021 m. sritis ir į jas emitentai turi atsižvelgti. 

Kartu atkreipiame dėmesį į ESMA rekomendaciją, susijusią su informacijos atkleidimu metinėje ir (arba) tarpinėje informacijoje dėl Rusijos invazijos į Ukrainą. Emitentai, skelbdami 2021 m. metinę informaciją, jeigu ji dar nepatvirtinta, arba vėliau skelbdami tarpinę informaciją, turi užtikrinti kokybinės ir kiekybės informacijos atskleidimą apie faktinį ir numatomą tiesioginį ir netiesioginį poveikį jų verslo veiklai, poveikį paveiktoms rinkoms, tiekimo grandinėms, finansinei padėčiai, veiklos rezultatams.

Lietuvos banko informacija emitentams dėl apskaitos ir reglamentuojamos informacijos atskleidimo (145.2 KB download icon)