Lietuvos bankas
2022-01-20
11

Lietuvos banko Finansų rinkos priežiūros komitetas pritarė UAB GF banko kandidatei, leido įsigyti mokėjimo įstaigos Safe Connect UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, pritarė „INVL alternatyvių investicijų fondas“ ir „Baltic Industrial Fund I“ taisyklėms.

Pritarė UAB GF banko kandidatei
Atsižvelgęs į UAB GF banko prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas leido Erikai Strazdienei eiti šio specializuoto banko vidaus audito tarnybos vadovės pareigas.

JAV bendrovėms leista įsigyti dalį mokėjimo įstaigos Safe Connect UAB
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į dviejų kartu veikiančių JAV registruotų bendrovių Sapphire Fund Investments II Holdings, LLC ir Sapphire Ventures Fund V, L.P. prašymus ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, neprieštaravo, kad minėtos bendrovės netiesiogiai įsigytų mokėjimo įstaigos Safe Connect UAB įstatinio kapitalo ir balsavimo teisių dalį, viršijančią 10 proc., tačiau nesiekiančią 20 proc.  

Leido patvirtinti „INVL alternatyvių investicijų fondas“ taisykles
Lietuvos bankas, atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB „INVL Asset Management“ prašymą ir išnagrinėjęs pateiktą informaciją, leido patvirtinti uždarojo tipo specialiojo investicinio fondo, investuojančio į kitus kolektyvinio investavimo subjektus, „INVL alternatyvių investicijų fondas“ taisykles ir pasirinkti depozitoriumą.

Pritarė investicinio fondo „Baltic Industrial Fund I“ taisyklėms 
Atsižvelgęs į valdymo įmonės UAB BRAITIN prašymą ir įvertinęs pateiktą informaciją, Lietuvos bankas pritarė šios bendrovės steigiamo uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo „Baltic Industrial Fund I“ taisyklėms.

Vadovausis Europos bankininkystės institucijos gairėmis 
Lietuvos bankas, vykdydamas jam pavestas finansų rinkos priežiūros funkcijas, vadovausis Europos bankininkystės institucijos gairėmis, kuriomis nustatoma, kokiais kriterijais vadovaujantis bus vertinami įstaigų Reglamente (ES) Nr. 575/2013 nustatytų didelių pozicijų ribų viršijimo atvejai ir priimamas sprendimas nustatant tinkamą laiką, per kurį įstaiga turi atkurti atitiktį, ir priemonės, kurių turi būti imtasi siekiant užtikrinti, kad įstaiga laiku vėl pradėtų laikytis šių ribų. Gairėse taip pat nustatyta, kokią informaciją turi pateikti įstaigos Lietuvos bankui šiam sprendimui priimti. Gairėse nustatytų reikalavimų bei rekomendacijų laikytis ir jomis vadovautis turėtų Lietuvoje įsteigti bankai bei centrinės kredito unijos.