Lietuvos bankas
2023-03-24
11

Kokybinės ir kiekybinės apklausų rezultatai parodė, kad Lietuvos banko skelbiamais duomenimis visiškai pasitiki arba pasitiki 91 proc. respondentų. Beveik du trečdaliai apklaustųjų gerai arba labai gerai įvertino duomenų pateikimą.

„Apklausos rezultatai leido geriau pažinti mūsų duomenų vartotoją – kokių duomenų jis ieško, kam juos naudoja, kaip lengvai juos suranda ir supranta. Taip pat sulaukėme pageidavimų, ko reikėtų, kad skelbiamais duomenimis būtų galima naudotis dar patogiau. Gauta informacija leidžia sudaryti duomenų vartotojų grupių profilius ir tobulinti duomenų pateikimą vartotojams pagal jų poreikius“, – sako Ramūnas Baravykas, Lietuvos banko Duomenų ir statistikos departamento vadovas.

Lietuvos banko Duomenų ir statistikos departamentas 2022 m. lapkričio 17 d.–gruodžio 31 d. atliko vartotojų apklausas apie Lietuvos banko skelbiamus duomenis. Kiekybinė internetinė apklausa, kurioje vartotojai turėjo galimybę dalyvauti anonimiškai, šiemet buvo papildyta kokybiniais interviu su finansų rinkos dalyviais.

Bendras vartotojo profilis:

  • gausiausios Lietuvos banko skelbiamų duomenų vartotojų grupės – verslo ir bankininkystės atstovai (atitinkamai 31 ir 27 %);
  • skelbiamus duomenis vartotojas randa ateidamas tiesiogiai į www.lb.lt (55 %) arba naudodamas paieškos sistemas (45 %);
  • labiausiai lankomos Lietuvos banko interneto svetainės duomenų sritys – Statistika, Finansų sektorių veiklos rodikliai ir Ekonomikos analizė ir prognozės (atitinkamai 68, 45 ir 43 %);
  • duomenų daugiausia reikia vartotojų atliekamai analizei, tyrimams ir stebėsenai (atitinkamai 48 ir 45 %);
  • vidutiniškai 70 proc. atsakiusių vartotojų duomenų pateikimą bendrai vertina labai gerai arba gerai;
  • geriausiai vertina šiuos duomenų pateikimo aspektus – duomenų atsisiuntimą (78 %) ir duomenų pakankamumą (77 %);
  • labiausiai pageidautinas duomenų atsisiuntimo formatas yra PDF;
  • aktualiausi duomenų pateikimo būdai – funkcionalios duomenų lentelės, duomenų paieška, atviri duomenys.

Pagrindiniai vartotojų išsakyti poreikiai – pageidaujama išsamesnių kai kurių sričių duomenų (pvz., paskolų palūkanų normų, paslaugų eksporto, draudimo įmonių veiklos), paprastesnės paieškos sistemos, aiškesnio svetainės puslapių medžio, vienodų duomenų skelbimo formatų, duomenų laiko eilučių, papildomų paaiškinimų bei daugiau informacijos apie numatomą duomenų skelbimą.

Įvertinęs atsiliepimus Lietuvos bankas tobulins duomenų išdėstymą, paiešką, taikys inovatyvius duomenų skelbimo sprendimus ir toliau stiprins abipusį ryšį su duomenų vartotojais – analizuos tikslinių vartotojų grupių poreikius ir teiks grįžtamąjį ryšį duomenų vartotojams.

Siekdami ir toliau išlaikyti glaudų ryšį su duomenų vartotojais, skatiname išsakyti savo poreikius el. paštu tl.bl@spsd

Lietuvos banko apklausos: duomenų vartotojo portretas