Lietuvos bankas
2012-02-03

Siekdamas didinti ekonomikos idėjų plėtrą ir skatinti finansinį raštingumą Lietuvos bankas šiemet pradeda rengti aukštųjų mokyklų studentų mokslo darbų konkursą „Naujos ekonomikos idėjos“.

„Esame už šviežių ir drąsių idėjų sklaidą. Naujo ir gaivaus požiūrio į pagrindines finansų ir ekonomikos problemas lauksime iš šalies studentų. Tikimės, kad jaunieji mokslininkai ir jų keliamos idėjos atkreips dėmesį į šalies ekonomikos ir finansų problemas ir galimus naujus tų problemų sprendimo būdus“, – sakė Lietuvos banko valdybos pirmininkas Vitas Vasiliauskas.

Pagal Lietuvos banko valdybos patvirtintus konkurso nuostatus, jame galės dalyvauti Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiai, studijuojantys mūsų šalies aukštosios mokyklos bakalauro ar magistrantūros studijų programose dieniniame skyriuje, bei Lietuvos Respublikos piliečiai, studijuojantys dieniniame skyriuje užsienyje esančios aukštosios mokyklos bakalauro ar magistrantūros studijų programą.

Konkurso nuostatuose nurodytos net 22 temos. Studentams siūloma plačiau ir giliau nagrinėti pinigų ir finansinio stabilumo politikos formavimą, ekonominės integracijos procesus, ekonominės būklės stebėseną, ekonominių dėsningumų kiekybinius vertinimus ir kitas aktualias temas.

Konkursui pateiktus studentų mokslo darbus vertins iš Lietuvos banko specialistų sudaryta komisija. Trijų geriausių darbų autoriams numatyta skirti pinigines premijas: pirmosios – 2 500 Lt, antrosios – 1 500 Lt, trečiosios – 1 000 Lt.

Konkursui „Naujos ekonomikos idėjos“ darbus jau galima teikti – jie priimami iki balandžio 30 d. Konkurso nuostatus rasite Lietuvos banko interneto svetainėje (32.1 KB ).

Skatindamas bankininkystės, finansų, pinigų ir makroekonominių tyrimus, Lietuvos bankas yra įsteigęs Vlado Jurgučio premiją, pažymėdamas akademiko, profesoriaus, pirmojo Lietuvos banko valdytojo Vlado Jurgučio nuopelnus Lietuvos bankininkystei. Ji skiriama kartu su Lietuvos mokslų akademija.

Be to, geriausiai studijuojantiems dviem Lietuvos universitetų dieninio skyriaus bankininkystės ir finansų specialybės studentams Lietuvos bankas skiria Vlado Jurgučio metines stipendijas.